Optimalizácia vstrekovacieho procesu

  • 30.05.2016 - 02.06.2016 | Orovnica | Slovensko
Členská firma Slovenského plastikárskeho klastra: A-OMEGA s.r.o. pripravuje školenie pre nastavovačov v oblasti plastikárskej výroby. Pre členov SPK so zvýhodnením – 10% zľava z ceny na každého účastníka.

Vzhľadom na to, že sa jedná o školenia otvoreného typu (účastníci z viacerých firiem) prihlasovanie na jednotlivé moduly začíname počnúc 7.marcom 2016 a uzatvárame 30. apríla 2016.

Maximálny počet účastníkov v skupine: 10

Miesto realizácie: Tréningové centrum spoločnosti MAPRO Slovakia, s.r.o.

Viac informácií v prílohe

 

Prihlásiť sa môžete na:
A – OMEGA s.r.o.
sídlo/corporate: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky, Slovak Republic
kancelária/office: Radlinského 2751, 901 01 Malacky
tel.: / fax: 034 / 772 23 36, 0905 303 291 , a-omega@a-omega.sk , www.a-omega.sk

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník