Nová odborná publikácia - ZVÁRANIE PLYNOVODNÝCH A VODOVODNÝCH RÚR Z PLASTOV

Nová odborná publikácia - ZVÁRANIE PLYNOVODNÝCH A VODOVODNÝCH RÚR Z PLASTOV

Publikácia „Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov“ je uceleným dielom, v ktorom sú prostredníctvom prezentácie výsledkov viacročných praktických skúseností autorov vysvetlené základné poznatky z materiálovej oblasti, oblasti technológie zvárania plastových rúr, skúšok zvarových spojov a spracovania, resp. schvaľovania postupov zvárania plastov.

Autormi publikácie sú: Viliam Leždík, Miloš Mičian, Jaroslav Bohinský a  Ján Straško. Kniha je určená hlavne pracovníkom priemyslu, ktorí pôsobia v oblasti technológie zvárania plastov. Mala by byť návodom na rýchlu a praktickú orientáciu v tejto problematike. Publikácia je však koncipovaná tak, že je s plnou mierou možné využiť ju ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov technických univerzít v študijných programoch zameraných na zváranie a zváracie procesy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Hlavný obsah publikácie je rozdelený do dvoch základných častí, pričom prvá sa zaoberá potrubnými systémami a činnosťami pri ich výstavbe pre rozvod plynu a druhá pre rozvod vody. V oboch je však postupne poukázané na základné materiály a tvarovky, z ktorých sa vytvárajú jednotlivé úseky potrubných systémov.
Ďalej sú v nich uvedené najrozšírenejšie technológie zvárania plastových rúr, a to: zváranie horúcim telesom na tupo, zváranie elektrotvarovkou a polyfúzne zváranie. Skúšanie zvarových spojov je vysvetlené na príkladoch skutočných realizácii zvarových spojov, pričom sú podrobnejšie opísané potrebné skúšky pre oblasť realizácie potrubných systémov a skúšky pre certifikáciu zváračov podľa jednotlivých modulov.
Časť publikácie je ďalej venovaná činnostiam, ktoré sú okrem zvárania potrebné pri realizácii potrubných systémov. Sú v nej uvedené príklady často používaných pomôcok a zariadení pri realizácii zemných prác. Pri zváraní plastov sa postupuje podľa vypracovaných WPQR ktoré sa schvaľujú skúšobnou organizáciou a následne sa vypracujú WPS. Tu je nutné podotknúť, že pre oblasť prípravy WPQR a WPS pre zváranie plastov a jej nasledovného schvaľovania nie sú použiteľné žiadne normatívy, či už rady EN alebo ISO. V tomto prípade je ale možné vypomôcť si normami pre vypracovanie WPQR a WPS pre zváranie  kovov, pričom niektoré parametre treba vhodne upraviť pre potreby zvárania plastov. Pre rozsah skúšok a rozsahy platnosti WPQR sa používa norma STN EN 13 067.
 
________________________________________
Vydavateľ: INŠTITÚT KVALITY A VZDELÁVANIA, spol. s r.o.
Rozmery: 180 x 250
Počet strán: 75
V predaji od: 2009
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský


Predajca:
INŠTITÚT KVALITY A VZDELÁVANIA, spol. s r.o.
ul. 1.Mája 32, 010 01 Žilina, areál ŽU,
tel.:0915 802 459
tel./fax: +421-041-724 10 32,
e-mail: institut@mail.t-com.sk

 • autor:
 • redakcia PP

  Fotografie  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník