Napriek rastu tržieb Skupina SLOVNAFT v roku 2011 skončila v strate

Napriek rastu tržieb Skupina SLOVNAFT v roku 2011 skončila v strate

Čisté tržby Skupiny SLOVNAFT sa v minulom roku medziročne zvýšili o 35 percent na 4,73 miliardy eur. Ich nárast podporili vyššie kótované ceny rafinérskych výrobkov a zlepšenie štruktúry predaja. Ani tieto faktory však nedokázali úplne zabrániť vplyvu nepriaznivého vývoja externého prostredia, ktorý sa podpísal na zhoršení hospodárenia skupiny. Skupina SLOVNAFT ukončila rok 2011 so záporným výsledkom 19 miliónov eur, pod čo sa podpísali hlavne horšie ukazovatele výkonnosti v poslednom štvrťroku.

Prevádzková strata Skupiny SLOVNAFT vlani dosiahla 12 miliónov eur. Zhoršenie prevádzkového výsledku ovplyvnili najmä vyššie náklady na výrobu spôsobené nárastom cien ropy, vyššie náklady na energie a zníženie integrovanej petrochemickej marže, keďže kótované ceny polymérových výrobkov nezodpovedali vysokým cenám surovín.

„V prognóze na ďalšie obdobie sme vzhľadom na neistú globálnu situáciu v odvetví opatrní, a preto sa zameriame na projekty zvyšujúce efektívnosť výroby v snahe udržať výkonnosť spoločnosti aj v tomto nepriaznivom prostredí. K týmto projektom patrí aj výstavba novej LDPE jednotky s plánovaným ukončením v roku 2015, ktorého cieľom je okrem zvýšenia našej flexibility, aj využitie príležitostí rozšíreného výrobného reťazca," uviedol k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

Napriek horším výsledkom v roku 2011 skupina pokračovala vo svojom silnom investičnom programe. Kapitálové výdavky medziročne stúpli o 19 percent na 119 miliónov eur. Významnú časť investícií v hodnote 81 miliónov eur predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenie kvality výrobného procesu.

Spracovanie ropy sa v roku 2011 medziročne zvýšilo o 10 percent na 5991 kt, k čomu prispel nižší rozsah generálnych revízií v prvom polroku. Výroba automobilového benzínu oproti roku 2010 medziročne stúpla o 12 percent na 1474 kt, produkcia motorovej nafty sa vlani medziročne zvýšila pre vyšší dopyt o 13 percent na 3203 kt. Nárast zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov. Väčšinu, takmer 74 percent tržieb z predaja ropných výrobkov skupina získala z exportu.

Spoločnosť ku koncu decembra 2011 prevádzkovala 209 čerpacích staníc, ich počet sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenil. Počas minulého roka pokračovala rekonštrukcia čerpacích staníc. V novom koncepte NEO - dizajn ponúka služby zákazníkom už 35 čerpacích staníc. Výmena výdajných stojanov a rekonštrukcia predajní napomohli k udržaniu trhového podielu siete SLOVNAFT v rámci Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO).

Skupina SLOVNAFT mala ku koncu decembra minulého roka 3 634 zamestnancov, ich počet sa medziročne znížil o 19 ľudí.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch Skupiny SLOVNAFT nájdete na:
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/pre_investorov/financne_spravy/stvrtrocne_vysledky/stvrtrocna_sprava_q4_2011

  • autor:
  • Slovnaft, a.s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník