• Úvod
  • Workshopy a semináre
  • Metodológia odbornej prípravy zamestnancov vo výrobe (16 hodín), Modul 8, akreditované vzdelávanie

Metodológia odbornej prípravy zamestnancov vo výrobe (16 hodín), Modul 8, akreditované vzdelávanie

  • 02.01.2013 - 31.12.2013 | Orovnica | Slovensko
V tomto module získa účastník zručnosti na odovzdávanie vedomostí a praktických skúseností prevažne novým zamestnancom, ktorí pracujú v obsluhe a nastavovaní strojov a robotov. Okrem nastavovačov vstrekolisov je tento modul vhodný aj pre tých, ktorí vo firmách vykonávajú činnostitechnických trénerov alebo vedúcich pracovníkov na najnižšom stupni riadenia.

Optimálny počet účastníkov v skupine je 8-10., termíny podľa záujmu

 http://dl.dropbox.com/u/149452/A-OMEGA/AkreditProgram.pdf

Pre bližšie podmienky nás kontaktujte.

Oľga Balážová

_________________________________

A – OMEGA s.r.o.

IČO : 35937599,   DIČ DPH : SK2022010716

sídlo: Agátová 5525/9, 901 01 Malacky

kancelária : Radlinského 2751, 901 01 Malacky

tel.: / fax: 034 / 772 23 36

0911 221 795,  0905 303 291

a-omega@a-omega.sk

skype: aomega13

www.a-omega.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník