Medzinárodný strojársky veľtrh 2023 v Nitre - ocenenia a fotogaléria

Medzinárodný strojársky veľtrh 2023 v Nitre - ocenenia a fotogaléria

Nie celkom naplnené výstavné haly nitrianskeho výstaviska Agrokomplex v dňoch 23. – 26. mája 2023 predstavili novinky zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci mali možnosť prezrieť si inovatívne vynálezy vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním.

Medzinárodný strojársky veľtrh sa v Nitre konal už po 28. krát a opäť bolo pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elektrotechniky. Široké portfólio odbornosti tento rok zabezpečili aj sprievodné výstavy. V rámci výstavy TECHFORUM predstavila Strojnícka fakulta TU v Košiciach: prototyp športovej sekvenčnej prevodovky pre vozidlá, robotické rameno pre dekontaminačný robot, trojkolesové vozidlo na báze pohonového systému využívajúce palivový článok a metalhydridové zliatiny, neštandardný kolaboratívny systém v stochastickom procese manipulácie a biomedicínske implantáty. 

Podvečer prvého výstavného dňa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu patril slávnostnému odovzdávaniu ocenení.  Poslaním súťaže je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov. V tomto roku bola súťaž organizovaná  už po 25. krát. Na vyhodnotení súťaže pracovala 8-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, MSV 2023 
  

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2023 získali: 

3. miesto
Vystavovateľ: RECA SLOVENSKO s.r.o., Bratislava 
Výrobca: Kellner & Kunz AG, Wels, Rakúsko
Názov exponátu: Súbor zariadení na management zásob - RECA iSTORAGE
Ocenenie získali za súbor zariadení na manažment zásob – RECA ISTORAGE. Výrobok nachádza široké uplatnenie pre optimalizáciu nákupných, skladovacích a výdajných procesov.

2. miesto
Vystavovateľ: Vision Systems, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto
Výrobca: Vision Systems, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto
Názov exponátu: 100% kontrola vŕtania drážok nábytkových dielcov v procese výroby na dopravníku
Komisia ocenila riešenie, ktoré je postavené na laserových profilometrických skeneroch, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre obojstranné skenovanie nábytkových dielcov  prepravovaných valčekovým dopravníkom na výrobnej linke.

1. miesto
Vystavovateľ: Commerc Service, s.r.o., Prešov 
Výrobca: ProTech Service, s.r.o., Prešov 
Názov exponátu:  Ultra presná stopková fréza pre opracovanie kompozitov a spekaných karbidov série DiaREX vyrobená z CVD-Diamantu
Komisia ocenila vývoj ultra presnej stopkovej frézy pre opracovanie kompozitov a spekaných karbidov série DiaREX vyrobených z CVD-Diamantu.

TECHFÓRUM

Súčasťou veľtrhu je aj 9. ročník tematickej výstavy TECHFÓRUM 2023. Na výstave sa zúčastňujú expozície 7 fakúlt technických univerzít Slovenskej  republiky.  Tieto na veľtrhu predstavujú výsledky prác študentov, doktorandov a výskumných a vývojových pracovísk slovenských technických univerzít. Hodnotiteľská komisia sa preto aj v tomto roku rozhodla oceniť najlepší exponát – prácu, ktorá vyniká inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou.

3. miesto
Vystavovateľ: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Výrobca: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Názov exponátu: Prototyp športovej sekvenčnej prevodovky 
Komisia ocenila inovatívny prístup v oblasti tepelného spracovania mechanických vysokonamáhaných komponentov, akými sú ozubené prevody v športových prevodovkách.

2. miesto
Vystavovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Výrobca: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Názov exponátu: Monolitný nástroj pre technológiu obrábania vynútenou rotáciou pre CNC stroje
Komisia ocenila unikátnu konštrukciu monolitného nástroja pre multiosové obrábanie k opracovaniu tažkoobrábateľných materiálov. Nástroj pracuje na princípe rotačnej reznej hrany typu vnútornej rotácie ADRT pri aplikácii vysokých rezných rýchlostí.

1. miesto
Vystavovateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Výrobca: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Názov exponátu: Riadiaci systém autonómneho mobilného robota
Komisia ocenila technické riešenie, ktorým sa riadi autonómne vozidlo v poľnohospodárstve v prostredí ovocných sadov a vinohradov.

Čestné uznanie TECHFÓRUM 2023, získala Strojnícka fakulta STU v Bratislave za adaptívne tienenie striech, priemyselných objektov, ako originálny a inovatívny prístup k riešeniu a kvalite pracovného prostredia vo výrobných halách, priemyselných podnikoch, bez zvýšenia energetickej náročnosti.

Porota sa rozhodla udeliť aj Čestné uznanie za najlepšiu expozíciu 28. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktoré získal TRUMPF Slovakia s.r.o Košice za Estetické riešenie a technickú kompozíciu jednotlivých exponátov. 

Ďalej boli udelené 3 čestné uznania za prínos spoločnosti pre samotný Medzinárodný strojársky veľtrh.

Prvým oceneným bola spoločnosť ŠVEC a SPOL, s. r. o., z Vrábeľ za dlhoročnú podporu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre a rozvoj regiónu. Druhou spoločnosťou, ktorá získala čestné uznanie bola spoločnosť Reca Slovensko, s. r. o. Bratislava. Ocenenie získala spoločnosť za každoročný prínos inovácií vo výrobkoch a službách na veľtrhu v Nitre. Tretím oceneným bola spoločnosť BIBUS SK, s.r.o.  Nitra za dlhoročnú podporu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

  • autor:
  • redakcia PlasticPortal.eu

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník