• Úvod
 • Odborné články
 • LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu

Laserové technológie pomáhajú závodom zlepšiť kvalitu a efektivitu výroby a ušetriť náklady vďaka automatizácii procesov. Jeden z takýchto projektov realizovala spoločnosť LASCAM systems pre významného dodávateľa interiérových komponentov do automobilového priemyslu.

Jedná sa o robotizované laserové pracovisko nadväzujúce na proces vstrekovania plastov pomocou technológie back injection moulding*, ktoré je súčasťou plne automatizovanej linky na výrobu dverných výplní.

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu 
 Obrázok č.1 – Vnútro plne automatizovanej linky

 

Laserové rezanie je široko použiteľné na mnohé polymérové, sendvičové a kompozitné materiály  vyrábané primárne technológiou back injection moulding. Príkladom sú materiály na báze ABS, PMMA, PP alebo PE s príslušnými plnivami a zložkami kompozitov. Zákazník predtým spracovával materiály výlučne manuálne pomocou mechanického rezania a lokálneho vysekávania. To vyžadovalo  veľké množstvo obsluhy, zvyčajne 24 zamestnancov v 3 zmenách. Implementáciou robotizovanej a automatizovanej laserovej technológie pridruženej priamo k vstrekolisu sa zákazník zbavil všetkého manuálneho obrábania a nahradil ho stabilnou bezobslužnou výrobou.

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu 
 Obrázok č.2 - Rozvrhnutie pracoviska

 

Čo je to back injection moulding?

Technológia, pri ktorej sa materiál vstrekuje do formy s vopred pripraveným polotovarom, napríklad fóliou. Výsledkom je výlisok, ktorý je touto fóliou potiahnutý (viz Obrázok č.3).

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu 
 Obrázok č.3 – Diel pred (vľavo) a po spracovaní (vpravo)

 

Ako to celé funguje?

Laserové pracovisko pozostáva z dvoch sekcií, z ktorých každú obsluhuje jeden 6-osový priemyselný robot. V prvej fáze robot naberie diel (kostru dvernej výplne) na vstupný dopravník. Následne ho presunie pod statickú laserovú hlavu, kde CO2 laser s výkonom 200 W odreže prebytočnú fóliu, ktorá po vylisovaní presahuje po obvode celého dielu. Rezanie dosahuje požadovanú presnosť ±0,2 mm.                                 

Diel odovzdá druhému robotovi, ktorý ho presunie pred 3D skenovaciu laserovú hlavu s unikátnym zorným poľom s rozmermi 792 x 718 mm. Tam prebieha kruhové rezanie fólie pre spriechodnenie montážnych otvorov a otvorov na audiotechniku či kabeláž airbagu. Celkovo CO2 laser s výkonom 400 W vyreže 27 otvorov za 15 sekúnd. Po obrábaní sa finálny diel presunie na výstupný dopravník linky pre nadväzujúce aplikácie. 

Prínosy riešenia

Po inštalácii laserovej technológie zákazník oceňuje stabilizáciu kvality, najmä opakovateľnosť výrobného procesu a výrazné zlepšenie efektívnosti výroby. Vďaka plne automatizovanému robotickému pracovisku sa výrazne znížila chybovosť a celkový čas všetkých operácií. Zákazník získal významnú konkurenčnú výhodu, pretože ušetril značné náklady na personál a spotrebný materiál, ktoré mohol využiť v iných častiach výroby. Navyše vďaka multifunkčnej koncepcii možno celé pracovisko dodatočne naprogramovať na výrobu dielov pre iné modely automobilov, a tak rozšíriť možnosti jeho využitia v budúcnosti.

LASCAM: Veľkoformátové laserové rezanie plastov prináša výrazné úspory vo výrobe a zvyšuje efektivitu 
 

 Obrázok č.4 – Finálne využitie dielu

 

Hlavné vlastnosti a výhody riešenia: 

 • Zrýchlenie výrobného cyklu

 • Bezobslužný výrobný proces

 • Automatická korekcia dráhy robota  voči laserovému lúču

 • Plne automatizované riešenie prepojené s nadväzujúcimi aplikáciami

 • Bez vnášania nadmerného tepla a bez nežiaduceho vplyvu na spracovávaný diel  

 • Opakovateľnosť procesu s presnosťou ±0,2 mm pre celý diel až do veľkosti 1200 x 1200 mm 

 • Kompetentná náhrada procesov strihania, vysekávania a frézovania

 • Výrazné zníženie počtu pracovníkov potrebných na obsluhu pracoviska

 • Koncepcia multifunkčnej pracovnej stanice umožňujúca jednoduché programovanie ďalších dielov

 • Zmenšenie zastavanej plochy pracoviska v porovnaní s manuálnym mechanickým obrábaním 

 • autor:
 • LASCAM systems s.r.o.
 • LASCAM systems s.r.o.

  LASCAM systems s.r.o.

  Laserové komponenty, strojné nože, čepele, rezné nástroje, priemyselné roboty, manipulátory, laserové technológie, zváračky plastov, automaty na zváranie.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník