Konferencia v rámci projektu AUTOPLAST

Konferencia v rámci projektu AUTOPLAST

Dňa 3. až 5. marca 2010 sa v Bratislave na výstavisku Incheba uskutočnila výstava CARplast. Súčasne s výstavou sa konala aj odborná konferencia v rámci projektu AUTOPLAST, na ktorej boli odprezentované viaceré prezentácie na tému „Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku“.

 Odbornú konferenciu organizovalo Mesto Trnava, lead partner projektu AUTOPLAST, spolu s projektovými partnermi PLASTR Zlín, AKS Trnava a MTF STU Trnava. Konferenciu otvoril primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák spolu s Ing. Jozefom Uhríkom, CSc. (ZAP SR). Na konferencii boli odprezentované príspevky týkajúce sa plastového priemyslu a ako zvýšiť vzdelanostný potenciál v oblasti spracovania plastov. 

Garanti odbornej konferencie: Automobilový klaster - západné Slovensko, Mesto Trnava a Združenie automobilového priemyslu SR.

Partneri konferencie: STU Bratislava, Plastikářsky klastr Zlín, Slovenský plastikársky klaster Nitra.

Prezentácie diskusného fóra nájdete na stránke:

http://www.autoklaster.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=1

  • autor:
  • archív Autoklaster
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií v plastikárskej oblasti, poradenstvo pre chemickú a gumárenskú výrobu, školenia, kurzy plastikárskej výroby.

Súbory na stiahnutie

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník