Konferencia Plastko 2024

  • 17.04.2024 - 18.04.2024 | Zlín | Slovensko
Plastikársky klaster Vás pozýva na Konfereciu Plastko 2024, ktorá sa uskutoční 17.-18. apríla 2024 v Zlíne

 

Téma konferencie:

Polyméry a technológie v kontexte udržateľného rozvoja

  • nové materiály a technológie v cirkulárnej ekonomike
  • posudzovanie materiálov a technológií z hľadiska dopadu na životné prostredie
  • legislatívne a praktické aspekty ekologickej transformácie
 

Náplň konferencie:

  • plenárne a odborné prednášky doplnené o prezentáciu najmä študentských výskumných   projektov v posterovej sekcii

Miesto konania:

Cena:

Poplatok za konferenciu je 6490 Kč bez DPH a zahŕňa účasť na všetkých akciách konferencie, celodenné občerstvenie a spoločenský večer s hudobným doprovodom.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník