COMPOSITES EUROPE 2011

  • 27.09.2011 - 29.09.2011 | Stuttgart | Nemecko
27.- 29.september 2011, Stuttgart, Nemecko. 6.európsky veltrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií

Vážené dámy, vážení páni,
srdečne Vás pozývame na veľtrh COMPOSITES EUROPE 2011 – európsky veľtrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií. Najsilnejší veľtrh na európskom trhu kompozitných materiálov.Okolo 350 vystavovateľov z 25 krajín bude prezentovať na veľtrhu najnovšie technológie a výrobky z vystužených plastov. Podnikatelia, výrobcovia, dodávatelia surovín, vývojoví pracovníci, technológie,stroje a zariadenia, konštruktéri, ako aj poskytovatelia služieb sa podieľajú na tejto téme spracovateľského priemyslu.

Odborná ponuka:

- Suroviny (základné chemické produkty, plnivá, prísady, termoplasty, základný materiál)
- Vlákna, výrobky z vlákien, polovýrobky a medziprodukty, (vlákna, predpriadze, priadze, nite,
strihané vlákna, dlhé vlákna, krátka vlákna, polovýrobky z vlákien pre lisovanie a vstrekovanie)
- Spracovatelia, výrobcovia (autoklávové metódy, kvapalno - impregnačné postupy, postupy pri lisovaní, pultruzia, PUR– základné metódy, vstrekovanie, pásky, metódy tvárnenia, procesy navíjania, ostatné)

- Výrobcovia zariadení, vybavenie a spotrebný materiál (výrobcovia zariadení, výroba nástrojov a foriem, vybavenie, spotrebný materiál, systém na zabezpečenie akosti, materiály spojovacej techniky, technika triedenia, prírezy)

- Výrobcovia - podla výrobkov (dielce, dosky, rúry, profily, nádrže, casti foriem)
- Výrobcovia – podla kompozitných materiálov (spevnenie aramidovými vláknami - plast(AFK),
spevnenie vláknami – betón, spevnenie sklenými vláknami - plast (GFK), keramický kompozitný
materiál, spevnenie uhlíkovými vláknami – uhlík (CFC), spevnenie nano casticami - materiál,
spevnenie prírodným vláknom – plasty (NFK)
- Výrobcovia – podľa použitia v priemysle (automobilový priemysel, stavebníctvo/konštrukcie,
elektrotechnický priemysel, lietadlá / letecká doprava, kozmické lety, volný cas,
polnohospodárstvo, námorníctvo, stavba lodí, lekárstvo, nábytok, hygiena, doprava, železnice,
autobusy, hromadná doprava, obrana, veterná energia, ostané)
- Další spracovatelia, zušlachtovanie (povrchová úprava, spájanie, mechanické spracovanie)
- Servis (služby, software)


Odhalte potenciál kompozitných materiálov vo Vašom odbore!

Zoznam vystavovateľov, plán areálu a hál, newsletter ako aj mnohé dalšie informácie nájdete priamo na webovej stránke veltrhu www.composites-europe.com .

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník