Chemistry Slovakia 2011

  • 12.04.2011 - 14.04.2011 | Bratislava | Slovensko
38. Medzinárodný veľtrh chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu
Rok 2011 je medzinárodným rokom chémie, chémia sa stáva tvorcom hodnôt a  aj napriek kríze sa dostavajú do popredia nové produkty a materiály/komponenty. Všetky medzinárodné profesné zväzy a  asociácie v danej oblasti vyvíjajú aktivity na naplnenie hesla „Chémia – náš život, naša budúcnosť“.

        S  ohľadom na tieto skutočnosti, sa pripravil nový projekt  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA.


http://www.incheba.sk/vystavy/3625

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník