Bayer zvyšuje v druhom kvartáli tržby a zisk

Bayer zvyšuje v druhom kvartáli tržby a zisk

Koncern Bayer opäť raz dosiahol navýšenie tržieb a ziskov v druhom kvartáli roku 2010. „Podskupina MaterialScience prekonala krízu, pričom zaznamenala ešte väčší rast obchodu, ako sa očakávalo. Objemy sa vrátili na úroveň spred krízy,“ vysvetlil vo štvrtok po zverejnení predbežnej správy týkajúcej sa druhého kvartálu predseda správnej rady Werner Wenning.

Predseda koncernu Bayer oznámil, že spoločnosť do budúcnosti zvýši objem investícií zásadnejším spôsobom ako plánovala. „Teraz očakávame, že výdavky na výskum a vývoj na celý rok dosiahnu rekordnú úroveň zhruba 3,1 mld. eur. Takýmto spôsobom podporujeme náš úspešný farmaceutický výskum a rozvojový plán. Zároveň tak posilňujeme našu pozíciu poprednej nemeckej farmaceutickej a chemickej spoločnosti zameranej na výskum,“ dodal Wenning. Spoločnosť pôvodne plánovala zvýšiť výdavky na výskum a vývoj pre rok 2010 na približne 2,9 mld. eur. Na porovnanie, rok predtým táto čiastka predstavovala 2.746 mld. eur.

Tržby koncernu Bayer stúpli v druhom kvartáli o 14,6 percenta na 9 179 mil. eur (Q2 2009: 8 009 mil. eur). Po zohľadnení menových a portfóliových vplyvov vzrástol obchod o 9,2 percent. Zisk pred zohľadnením, úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) – pred zohľadnením mimoriadnych položiek – sa zlepšil o 8,6 percenta na 1 917 mil. eur (Q2 2009: 1 765 mil. eur). Zaslúžili sa o to najmä uspokojivý obchodný trend v podskupine MaterialScience a segmente Consumer Health a pozitívne kurzové zmeny. Prevádzkový výsledok (EBIT) pred zohľadnením mimoriadnych položiek stúpol o 14,4 percenta na 1 260 mil. eur (Q2 2009: 1 101 mil. eur). Výdavky na výskum a vývoj vzrástli o 12,7 percenta na 747 mil. eur (Q2 2009: 663 mil. eur).


Podskupina MaterialScience úspešná vo všetkých produktových skupinách a regiónoch

Významné zlepšenie v obchode s high-tech materiálmi pokračovalo: MaterialScience oznámil tržby v druhom kvartáli roku 2010 na úrovni 2 689 mil. eur (Q2 2009: 1 830 mil. eur). Podskupina tak zvýšila tržby o 46,9 percenta (Fx adj. 40,5) oproti rovnakému kvartálu v predchádzajúcom roku, na ktorý mala negatívny dopad finančná a hospodárska kríza. „Za toto veľmi povzbudivé zlepšenie vďačíme najme značnému nárastu dopytu v našich hlavných zákazníckych odvetviach,“ vyhlásil Wenning. Objemy sa významne zväčšovali vo všetkých regiónoch a u všetkých skupín výrobkov. MaterialScience okrem toho navýšil tržby v porovnaní s prvým kvartálom roku 2010 o podstatných 21,3 percenta (Fx adj. 15,9 percenta).

Obchod s nerastnými surovinami na výrobu peny (polyuretány) stúpol medziročne po zohľadnení menových kurzov o 37,1 percenta vďaka značnému nárastu objemov. Okrem toho stúpli predajné ceny v regióne Ázie a Tichého oceána a v Európe, čo umožnilo podskupine viac ako vykompenzovať poklesy cien v Severnej a Latinskej Amerike. Nárast obchodu s polykarbonátmi bol ešte väčší. Predaj týchto vysokovýkonných plastov stúpol o 59,4 percenta po zohľadnení menových kurzov. Tu sa podarilo segmentu MaterialScience výrazne zvýšiť predajné ceny na globálnej úrovni. Zásadným spôsobom vzrástli aj objemy vo všetkých regiónoch. Trend v obchode s nerastnými surovinami na výrobu obkladov, lepidiel a špeciálnych prípravkov sa taktiež vyvíjal pozitívne. Tržby v ňom po zohľadnení menových kurzov stúpli o 37,3 percenta.

Vďaka lepšej situácii sa podskupine podarilo zisk v druhom kvartáli viac ako strojnásobiť. EBITDA pred zohľadnením mimoriadnych položiek sa zvýšil na 371 mil. eur (Q2 2009: 121 mil. eur). Základom tohto úspechu bolo významné navýšenie objemov a s tým súvisiace výrazné zlepšenie vo využití kapacít, ale aj vyššie predajné ceny a zlepšenie efektivity. Naproti tomu zisk MaterialScience znížili vyššie nákupné ceny na trhoch s nerastnými surovinami ako dôsledok globálneho hospodárskeho zotavenia.


Tržby a zisky v prvom polroku profitovali zo zotavenia MaterialScience

Tržby a zisky koncernu Bayer zaznamenali významný nárast v prvej polovici roku 2010 najme vďaka zotaveniu podskupiny MaterialScience. Tržby stúpli o 10,0 percenta (Fx & portfolio adj. 7,7 percenta) na 17 495 mil. eur (H1 2009: 15 904 mil. eur). EBIDTA pred zohľadnením mimoriadnych položiek vzrástol o 10,8 percenta na 3,835 mil. eur (H1 2009: 3 460 mil. eur), kým EBIT pred zohľadnením mimoriadnych položiek sa zlepšil o 19,6 percenta na 2 534 mil. eur (H1 2009: 2 118 mil. eur). EBIT stúpol o 10,4 percenta na 2 202 mil. eur (H1 2009: 1 994 mil. eur). Čistý zisk vzrástol o 27,3 percenta na 1 218 mil. eur (H1 2009: 957 mil. eur), pričom jadrový zisk na akciu stúpol o 19,9 percenta na 2,35 eura (H1 2009: 1,96 eura).


Bayer zostáva v súvislosti s rokom 2010 optimistický

Bayer predpokladá, že globálna ekonomika sa bude počas celého roka zotavovať, hoci tempo rastu by sa postupne malo spomaľovať. „V súvislosti s rokom 2010 zostávame optimistický,“ zdôraznil Wenning. Silné zotavenie podskupiny MaterialScience kompenzuje obchodnú výkonnosť HealthCare a CropScience, ktorá zaostala za predpoveďami. Aj trend kurzových parít zostáva pozitívny. Koncern Bayer sa naďalej zameriava na rast tržieb na úrovni 5 percent po zohľadnení menových kurzov a portfólia. Cieľom spoločnosti je aj naďalej zväčšovať EBITDA pred zohľadnením mimoriadnych položiek na úroveň vyššiu ako 7 mil. eur. Očakáva sa, že jadrový zisk na akciu sa môže zvýšiť o viac ako 15 percent. Odhady spoločnosti sa založené na výmenných kurzoch, ktoré prevládali na konci druhého kvartálu roka 2010.


MaterialScience si do druhého polroka zachováva optimizmus a očakáva, že trend v obchodovaní bude pozitívny. Zo súčasného pohľadu podskupina považuje pôvodný cieľ, ktorým bolo zvýšenie ročných tržieb o približne 20 percent a viac než zdvojnásobenie EBITDA pre zohľadnením mimoriadnych položiek, za konzervatívny. MaterialScience očakáva prekonanie predpovedí. V treťom kvartáli podskupina predpokladá, že tržby a EBITDA pred zohľadnením mimoriadnych položiek budú v súlade s tými z predošlého kvartálu.

 • autor:
 • webnoviny, (krátené)


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník