Špičkové technológie a ich využitie vo výrobnom priemysle - technický workshop

  • 30.11.2011 - 30.11.2011 | Trnava | Slovensko
Technický workshop, ktorý organizuje Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave - Ústav výrobných technológií (MTF ÚVTE) v spolupráci s Automobilovým klastrom - západné Slovensko v rámci projektu AUTOPLAST
Technický workshop sa uskutoční dňa 30. novembra 2011 (t.j. streda) o 10:00 hod. v priestoroch MTF STU, bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť je bezplatná.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník