Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR

  • 01.12.2010 - 31.12.2010 | Bratislava | Slovensko
Termíny kurzov - priebežne, celoročne VÚZ – PI SR sa venuje vzdelávaniu zváračského personálu už od svojho vzniku. V súčasnej dobe zabezpečuje prípravné kurzy (v slovenskom jazyku):
školenia pre zváračov v priebehu celého roka / štvrťročne / školenia pre zváračov v priebehu celého roka / štvrťročne /  http://www.vuz.sk/?cid=202
 
 
zváračských odborníkov
omedzinárodný zváračský inžinier – IWE,
omedzinárodný zváračský technológ – IWT,
omedzinárodný zváračský špecialista  - IWS,
omedzinárodný zváračský praktik – IWP,
omedzinárodný zváračský inšpekčný personál – IWIP,
oinštruktor zvárania,
otechnológ zvárania plastov,
zvárania podľa EN 287 a  EN ISO 9606,
základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705,
spájkovania podľa EN 13 133,
zvárania plastov,
pracovníkov nedeštruktívnej kontroly,
systémov manažerstva
ako aj kurzy na predĺženia platnosti získanej kvalifikácie.
 
Kontakt :Gajdoš Jozef Ing.+421 2 49246 749+421 907 895 849  gajdos@vuz.sk

 


 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník