• Úvod
  • Aktuality
  • Vyhláška o zálohovaní obalov na nápoje zverejnená v Zbierke zákonov

Vyhláška o zálohovaní obalov na nápoje zverejnená v Zbierke zákonov

Dňa 25. marca 2011 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená Vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje.

Vyhláška upravuje:

-  výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly,

- zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohy za ne.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1.4.2011.

Celé znenie vyhlášky nájdete na našej webovej stránke v sekcii "Legislatíva" ale si ju môžete stiahnuť priamo TU.

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník