VerpackV - Nemecká Vyhláška o obaloch

  • 09.11.2011

Čo z nej vyplýva pre slovenské firmy?

VerpackV v skratke

Verpackungsverordnung alebo VepackV - v preklade Vyhláška o obaloch - je nemecky právny predpis tykajúci sa balenia tovarov a spätného odberu odpadov z nich. Okrem nemeckých firiem sa vzťahuje aj na zahraničných výrobcov, ktorí vyvážajú tovar do Nemecka a to v akomkoľvek množstve. Jej cieľom je trvale zníženie vplyvu odpadov z obalov na životne prostredie a likvidácia komunálneho odpadu z predajných obalov.

Slovenské firmy, ktorých sa týka VerpackV
Slovenské firmy vyvážajúce do Nemecka, môžu byť takisto dotknute VerpackV. Su zodpovedne za tieto obaly, ak v momente prekročenia hraníc nesú právnu zodpovednosť za prepravovaný tovar. V rámci dodacích podmienok INCOTERMS to znamená, že ak platia:
• Free delivered (DDU, CIF, DDP) - za obaly zodpovedá slovensky vývozca
• Ex works (EXW, FOB, FAS) - za obaly zodpovedá nemecky dovozca.

Aj malé množstvo obalov, ktoré je vyvážané spolu s produktmi do Nemecka je predmetom tejto vyhlášky. Vyplýva z nej pre slovenských vývozcov povinnosť prihlásenia sa do systému spätného odberu odpadov z obalov (tzv. duálneho systému).

viac informácií nájdete TU »

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník