• Úvod
  • Aktuality
  • Vedecká konferencia Polyméry 2024 opäť priláka zahraničnú odbornú verejnosť

Vedecká konferencia Polyméry 2024 opäť priláka zahraničnú odbornú verejnosť

Po štyroch rokoch pripadla úloha organizovať Slovensko-českú konferenciu Polyméry 2024 slovenským partnerom z Ústavu polymérov SAV, v. v. i.. Vzhľadom na zvýšenú účasť zahraničných polymérnych chemikov a fyzikov na predošlom podujatí organizovanom českými partnermi z Ústavu makromolekulárnej chémie AV ČR sme sa rozhodli organizovať konferenciu v medzinárodnom formáte.

Ako miesto konania 13-teho ročníka konferencie Polyméry 2024, ktorá sa uskutoční v termíne 1. - 4. októbra 2024, sme zvolili hotel Academia v Starej Lesnej, kde začiatok jesene vytvára krásnu tatranskú atmosféru.

Cieľom tejto konferencie vždy bolo nielen prezentovať najnovšie vedecké výsledky a výstupy účastníkov, ale aj vytvárať nové vedecké kontakty a prehlbovať spoluprácu medzi Ústavom polymérov SAV, v. v. i. a Ústavom makromolekulárnej chémie AV ČR.

Konferencia Polymers 2024  
  

Okrem širokého zamerania tém konferencie pokrývajúcich základný a aplikovaný výskum realizovaný experimentálnymi alebo teoretickými prístupmi je priestor aj pre prezentáciu produktov kolegov z komerčnej sféry.

Registrácia na konferenciu » 

  • autor:
  • Ústav polymérov SAV v. v. i.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník