• Úvod
  • Aktuality
  • V Synthos S.A. vznikne Vědecko-vývojové centrum nových technologií

V Synthos S.A. vznikne Vědecko-vývojové centrum nových technologií

  • 28.11.2012

Synthos podepsal 26.11.2012 smlouvu s polským Ministerstvem hospodářství o spolufinancování Vědecko-vývojového centra nových technologií, které vznikne v Osvětimi.

Kvalifikované výdaje na investici činí přes 86,5 mil. PLN (asi 520 mil. Kč). Z Operačního programu Inovační ekonomika Synthos obdrží 50% podporu, tj. v přepočtu téměř 260 mil. Kč.
Realizace záměru zahrnuje výstavbu laboratoří k provádění syntéz (laboratorní a polotechnické měřítko), analytického a aplikačního výzkumu. Téměř 90% nákladů na projekt bude určeno na pořízení nejnovějšího výzkumného vybavení.

Projekt počítá s vytvořením Vědecko-vývojového centra vybaveného nejnovější aparaturou, jehož hlavním cílem bude vyvinout a implementovat do výroby nové, inovační produkty, především pak nové typy syntetického kaučuku. Ty umožní výrobcům pneumatik vyvinout výrobky s výrazně nižším valivým odporem a zvýšenou přilnavostí k povrchu vozovky, což se odrazí ve významném snížení spotřeby paliva a zvýšení bezpečnosti jízdy.

V rámci projektu bude vyvinuta také nová, inovační technologie výroby hlavní suroviny pro syntézu zmíněného kaučuku, tj. butadienu. Tato technologie bude na rozdíl od dnes používaných vycházet z obnovitelných surovin a to umožní se odtrhnout od závislosti na cenách ropy.
Zahájení zcela nových vědecko-vývojových směrů bude vyžadovat zapojení expertů z mnoha vědeckých odvětví, proto je v rámci tohoto projektu v plánu navázat stálou spolupráci s externími vědecko-vývojovými pracovišti, ale také s klastry a subjekty ze sektoru malých a středních podniků působících v Malopolském vojvodství.
Vznikne také 21 nových pracovních míst přímo spojených s rozvojem vědecko-vývojové činnosti v Synthos. Představuje to šanci pro absolventy malopolských vysokých škol nalézt zajímavou práci a realizovat atraktivní vědecké projekty.

Otevření Centra se plánuje na září příštího roku. Projekt bude ukončen v červnu roku 2014.Realizovaný projekt je druhou etapou výstavby Vědecko-vývojového centra v Synthos. První etapa byla ukončena a zprovozněna v září 2009. V současné době Synthos S.A. zaměstnává na úseku R&D již 45 osob.

 

Výstavba Vědecko-vývojového centra je jedním z bodů realizace strategie dlouhodobé koncentrace na kvalitu produktů a zavádění produktů s vysokou přidanou hodnotou.

  • autor:
  • Synthos S.A.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník