• Úvod
  • Aktuality
  • V roce 2011 skupina Unipetrol investovala do životního prostředí 281 milionů korun

V roce 2011 skupina Unipetrol investovala do životního prostředí 281 milionů korun

  • 27.04.2012

Investiční náklady na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v roce 2011 hodnoty 281 milionů korun. Ve společnostech Unipetrol RPA a Česká rafinérská byly realizovány projekty v celkové výši 266 milionů korun.

Mimo jiné šlo o zpracování studie Řešení havarijního profilu na řece Bílině, instalaci nových měřičů CO2 nebo přípravné práce na akci Revitalizace Mračného potoka.

„Jen v letech 2007 až 2011 jsme v oblasti ochrany životního prostředí investovali 1,74 miliardy korun, s cílem zlepšit kvalitu života v oblastech, kde skupina Unipetrol působí. Realizované rozvojové projekty potvrzují naši vůdčí pozici v podnikání, transparentnost a schopnost převzít aktivní roli v rámci rozvoje komunit," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński. „Napomáhat udržitelnému rozvoji regionu je i přes složitou ekonomickou situaci naší prioritou, proto budeme v ekologických investicích pokračovat i v roce 2012," dodal Piotr Chełmiński.

 

Společnost Unipetrol RPA v loňském roce realizovala několik investičních projektů. Šlo například o rekonstrukci kanalizace včetně šachet v prostoru Etylenové jednotky, vybavení bezpečnostních detektorů hladiny přes bezpečnostní přepad do Bílého potoka nebo pokračující přípravné práce na revitalizaci Mračného potoka. V loňském roce byla také zpracována Studie Řešení havarijního profilu na řece Bílině, na jejímž základě bude v roce 2012 vybudován havarijní profil k zachycení havarijně uniklých ropných látek plovoucích na hladině. V rámci investic České rafinérské byla provedena například úprava flérového systému za účelem eliminace potenciálních bezpečnostních rizik a výměna kontinuálních analyzátorů emisí na výrobně síry.

 

Celkové náklady na ochranu životního prostředí ve skupině Unipetrol dosáhly v loňském roce 1,576 miliard korun. Do těchto nákladů patří náklady na environmentální investice, provozní náklady na ochranu životního prostředí nebo náklady na realizaci sanace starých ekologických škod a tvorbu rezerv na rekultivaci skládek.

 

Společnosti skupiny Unipetrol podnikají v souladu s programem Responsible Care. Jde o dobrovolnou celosvětově přijatou iniciativu chemického průmyslu zaměřenou na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Národní verzí programu Responsible Care je program Odpovědné podnikání v chemii.

 

Více informací k tomuto tématu najdete ve výroční zprávě http://www.unipetrol.cz/cs/vztahy-s-investory/vyrocni-zpravy/.

 

 

  • autor:
  • UNIPETROL, a.s.,
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník