Unipetrol zvýšil ve 4. čtvrtletí tržby meziročně o 11 %

Unipetrol zvýšil ve 4. čtvrtletí tržby meziročně o 11 %

Ve 4. čtvrtletí roku 2011 byly výsledky skupiny Unipetrol ovlivněny přetrvávající nepříznivou situací vnějšího ekonomického prostředí, jednorázovým zaúčtováním snížení hodnoty fixních aktiv dceřiné společnosti PARAMO, a.s. v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun a výpadkem produkce způsobeným pravidelnou odstávkou v Chemparku Záluží.

Společnost zaznamenala provozní výsledek (EBIT) -2,55 mld. Kč, při obratu 24,327 mld. Kč (meziroční nárůst +11 %). Čistá ztráta ve stejném období dosáhla hodnoty 3,14 miliardy Kč. Skupině Unipetrol se podařilo splnit jednu z priorit pro letošní rok v podobě snižování fixních nákladů. Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla úspora fixních nákladů více než 200 milionů korun.

Náš obor byl tvrdě zasažen složitou situací vnějšího ekonomického prostředí, kvůli které se potýkáme se sníženou poptávkou po motorových palivech a dalších rafinérských produktech. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 poklesl o 80 % rozdíl cen Brent-Ural a k výraznému zhoršení došlo také v rozdílu mezi cenou ropy Brent a dalšími sladkými ropami.  Modelové rafinérské marže klesly o 80 % a kombinované petrochemické marže jsou na nejnižší úrovni od roku 2010," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński a dodal: Na nepříznivou ekonomickou situaci se snažíme reagovat snižováním fixních nákladů a optimalizací našich výrobních kapacit. V současné době například realizujeme užší obchodní propojení Parama a Unipetrolu RPA."

unipetrol 
  
Maloobchodní segment vytvořil ve 4. čtvrtletí 2011 provozní zisk 64 mil. Kč, což představuje meziročně zhoršení o 42 %. Negativně se do výsledku promítla nízká poptávka po benzínu a naftě a horší prodejní marže na pohonné hmoty. S ohledem na teplejší počasí, v porovnání s koncem roku 2010, došlo k nižším prodejům i v rámci kategorie prémiových paliv VERVA. Naopak pozitivně se na dosaženém zisku podílelo zejména snížení fixních nákladů a lepší prodeje v rámci nepalivového segmentu.

V rámci rafinérského segmentu došlo meziročně k poklesu objemu zpracované ropy o 11 % z 1 141 kt v 4. čtvrtletí 2010 na 1010 kt v 4. čtvrtletí 2011, což představovalo využití rafinérských kapacit na úrovni necelých 80 %. Provozní výsledek rafinérského segmentu ve 4. čtvrtletí dosáhl -1,905 miliardy korun. Důvodem bylo zejména jednorázové přecenění fixních aktiv ve společnosti PARAMO, a.s. a probíhající odstávka v Chemparku Záluží. V posledním čtvrtletí roku 2011 pak zaznamenala skupina Unipetrol 6% pokles prodejů rafinérských produktů, při srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku 2010. Pokles se týkal hlavně motorové nafty a topných olejů. Naopak benzín zaznamenal růst o 10 % a to zejména díky prodejům na velkoobchodním trhu. Do výsledku rafinérského segmentu se negativně promítl také vyšší rozdíl mezi cenou ropy Brent a dalšími sladkými ropami, který se meziročně téměř zdvojnásobil. Naopak pozitivně na výsledek segmentu působilo pokračující oslabování kurzu české koruny proti americkému dolaru a snížení fixních nákladů.  

Provozní výsledek petrochemického segmentu dosáhl ve 4. čtvrtletí -696 milionů korun. Meziročně skupina zaznamenala pokles prodejů petrochemické produkce o 15 %, což způsobily zejména nižší prodeje polymerů (-15 %) a agrochemikálií (-25 %). Naopak relativně nejvyšší dynamiky meziročně dosáhly prodeje etylenu (-3 %). Výsledek petrochemického segmentu byl ovlivněn také prostřednictvím nižších kombinovaných petrochemických marží (-11 %). Pozitivně se do výsledku promítlo dosažené snížení fixních nákladů.

V rámci aktivit na podporu Mezinárodního roku chemie v České republice skupina Unipetrol zprovoznila na konci listopadu internetové stránky http://www.zazijchemii.cz/, určené pro žáky a studenty základních a středních škol. Portál prostřednictvím zábavných videí, návodů k pokusům a testů představuje žákům chemii jako zábavný a atraktivní obor. Projekt, který může sloužit i jako užitečná pomůcka pro učitele chemie.

  • autor:
  • Mikuláš Duda, UNIPETROL, a.s.


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník