Kariéra - Technológ spracovania plastov

Technológ spracovania plastov má na starosti koordináciu a zabezpečovanie technologickej prípravy výroby, spracovávanie koncepcie výroby a metódy riadenia kvality vo výrobe výrobkov z plastov a gumy, aplikácia vedeckých poznatkov a teórie vo výrobe výrobkov z plastov a gumy.

strana 1 z 1
strana 1 z 1
 

Najbližšie výstavy