• Úvod
  • Aktuality
  • Trendy v plastikárskom priemysle 2 - pozvánka a prihlška na seminár

Trendy v plastikárskom priemysle 2 - pozvánka a prihlška na seminár

  • 22.11.2012

Slovenský plastikársky klaster pozýva na odborný seminár z cyklu „Trendy v plastikárskom priemysle 2“. Dátum: 28.11.2012, miesto: Hotel Alfa Nová Dubnica

 

Adresa:

SNP 874/97, Nová Dubnica, 018 51 
Slovakia

Tel.: 00-421-42-4466445
E-Mail: info@hotelalfa.sk
GPS:
N48.9395 E18.13820


PROGRAM SEMINÁRA

Registrácia účastníkov

  9,30 -10,00

Téma 1: Prehľad modernej termickej a mechanickej analýzy plastov

Prednášajúci: TA Instruments, Ing. Jaroslav Kolejka

 

Téma 2:  KRAIBURG TPE – možnosti a novinky v oblasti TPE

Prednášajúci: MG Plastics s. r. o., Ing. Ján Kubišta

 

10,00 -10,40

 

 

10,40 –11,20

Diskusia k odprezentovaným témam 1 a 2

11,20 – 11,30

Prestávka na obed

11,30 – 12,30

Téma 3: 3D skenovanie – moderný nástroj pre rozmerovú kontrolu a reverzné inžinierstvo

Prednášajúci: NMS s. r. o., Marián Hrčka

 

Téma 4: Reológia – teória a prax spracovania polymérov

Prednášajúci: Ústav polymérnych materiálov FCHPT STU-doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.

12,30 – 13,10

 

 

13,10 – 13,50

Diskusia k odprezentovaným témam 3 a 4

13,50 – 14,00

Záverečné slovo organizátorov semináru

14,00 – 14,10

Diskusia – prieskum záujmu o témy tretieho odborného seminára

14,10 – 14,30

 

 

Odborný garant seminára: Ing. Jozef Kráľ, 0905 868 632Potvrdenie účasti:                    

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdŕžaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa  doručením považuje za záväznú.

 

Účastnícky poplatok: 

  •     ČLEN SPK.......................... bezplatne
  •     NEČLEN SPK.....................  27,50 € bez DPH  (33,- € s DPH)

V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Storno: Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia viacerých prezentujúcich, alebo ak sa seminár nemôže uskutočniť z iného, organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.

Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku zašlite prosím mailom (scan) na adresu jana.mrlianova@azet.sk, čo najskôr- ešte pred termínom uzávierky seminára.

 

  • autor:
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník