Transparentní a samozhášivé polykarbonáty v portfoliu firmy RESINEX

Transparentní a samozhášivé polykarbonáty v portfoliu firmy RESINEX

Firma Resinex nabízí široké portfolio polymerů vysoké kvality pro elektrotechniku a osvětlovací techniku. Díky kombinaci tohoto širokého portfolia s rozsáhlými technickými znalostmi, zkušenostmi a spolehlivými logistickými službami je RESINEX preferovaným partnerem firem činných v elektrotechnickém průmyslu a průmyslu osvětlovací techniky.

Polykarbonát CALIBRETM je amorfní konstrukční termoplastický materiál vyznačující se výbornými mechanickými, optickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi. Díky širokému rozmezí viskozit a produktových možností jsou tyto polykarbonáty všestranně použitelné.

PC a PC/ABS polymery řady EMERGETM firmy Styron tvoří skupinu moderních nehořlavých plastů speciálně navržených tak, aby splňovaly komplexní požadavky elektrotechnického průmyslu a osvětlovací techniky.

 Transparentní a samozhášivé polykarbonáty v portfoliu firmy RESINEX Transparentní a samozhášivé polykarbonáty v portfoliu firmy RESINEX 


CALIBRE TM - TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁTY

Firma Styron vyrábí polykarbonáty řady CALIBRETM svým speciálním postupem, díky němuž získává materiál v širokém teplotním rozmezí velmi vysokou duktilitu (schopnost deformovat se pod tlakem, aniž by došlo ke zlomení či prasknutí) a houževnatost. Součásti vyrobené z tohoto materiálu si tak zachovávají rázovou houževnatost a rozměrovou stálost i při vysokých teplotách.

Materiály řady CALIBRETM jsou uzpůsobeny pro řadu zpracovacích postupů, jako je vstřikování, vytlačování nebo vyfukování. Dodávají se také vysoce tekuté typy, vhodné na tenkostěnné výrobky při dlouhé dráze tečení.

Polykarbonáty CALIBRETM , dodávané firmou RESINEX, se vyznačují vynikající kombinací čirosti, tepelné odolnosti a rázové houževnatosti. Dodávají se i speciální typy, kde se klade důraz vždy na určité parametry, jako je barva, odolnost vůči vznícení, stabilita vůči UV záření nebo snazší uvolňování z formy. Polykarbonáty CALIBRETM jsou také vhodné pro barvení technikou self-colouring.

Portfolio typů polykarbonátu CALIBRETM:

ŘADA

ROZMEZÍ MFI

VLASTNOSTI

 

(300 °C/1,3 kg)

 

CALIBRE 200

5… 22

Univerzální, styk s potravinami

CALIBRE 300

5… 22

Univerzální

CALIBRE 300EP

22 + 31

Univerzální, zlepšené tokové vlastnosti

CALIBRE 300-58LT

58

Vysoká světelná propustnost, vysoká fluidita

CALIBRE 503

5

Vysoký odpor taveniny, pro extruzi

CALIBRE 603

3 + 6

Rozvětvený, pro extruzi

CALIBRE 2060

10

Pro zdravotnictví, sterilizovatelný parou a ethylenoxidem

CALIBRE MEGARAD 2080

10 + 15

Pro zdravotnictví, sterilizovatelný paprsky gama (USP XXI třída VI)

 


Mezi typické oblasti použití PC CALIBRETM patří:

 • stavebnictví a výstavba - glazování
 • optické čočky, čočky k nošení do slunečních podmínek
 • disky DVD
 • součásti zdravotnického vybavení
 • láhve na vodu
 • mobilní telefony
 • kryty elektronických zařízení
 • elektrické spotřebiče
 • osvětlení

Pro použití ve zdravotnictví na jednorázové i opakovaně použitelné předměty jsou určeny

typy CALIBRETM MEGARADTM, které vyhovují požadavkům, jako je:

- biologická kompatibilita

- čistota plastu

- konzistentnost a zpracovatelnost produktu

- validace řízení procesu

- sterilizovatelnost zářením gama a elektronovým svazkem

EMERGE TM - MODERNÍ SAMOZHÁŠIVÉ POLYKARBONÁTY A PC/ABS

V elektrotechnických aplikacích, kde jsou vodiče zabudované v plastovém krytu, se požaduje, aby plast fungoval jako izolátor. Zde jsou zapotřebí materiály o vysoké odolnosti proti deformacím, proti vznícení a proti teplotě žhavého vodiče tak, aby vyhovovaly různým mezinárodním i místním normám. Široké portfolio vylepšených nehořlavých plastů řady EMERGETM firmy Styron představují řešení odolná vůči hoření a zcela prostá halogenů, vhodná pro celou řadu elektrotechnických výrobků, jako jsou spínače, zásuvky nebo měřicí přístroje.

Materiály EmergeTM splňují řadu nejpřísnějších směrnic a norem:

směrnice o omezeních při používání některých nebezpečných látek (RoHS)

směrnice 2002/95/EU (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ)

směrnice 2002/96/EU VDE 0472 část 815

norma EN 60695 nebo UL 94 z hlediska hořlavosti

norma ISO 4892-2 nebo UL 746C z hlediska povětrnostních vlivů

norma EN 60998 o spojovacích zařízeních pro nízkonapěťové obvody

norma EN 62053 o elektroměrech

 • televizory, kryty monitorů laptopů a notebooků, přenosná ruční zařízení
 • LCD panely, větráky CPU, klávesnice, adaptéry a nabíječky
 • izolační fólie pro elektronické a elektrické komponenty laptopů a notebooků, elektrické rozvaděče a elektroměry

 

 EMERGE TM – MODERNÍ SAMOZHÁŠIVÉ POLYKARBONÁTY A PC/ABS

Portfolio typů PC a PC/ABS EMERGETM:

Typ

Polymer

Rozmezí MFI

Vlastnosti

EMERGE 8100

PC

10 + 15

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,0 mm)

EMERGE 8200

PC

3… 31

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,5 mm)

EMERGE 8300

PC

3… 22

samozhášivý V0 (2,5 mm)

EMERGE 8400

PC

3… 31

samozhášivý V0 (3,0 mm)

EMERGE8702

PC

5 + 15

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,5 mm), z 20 % plněný sklem

EMERGE 8701 HH

PC

8

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,5 mm), z 12 % plněný sklem

EMERGE 7570

PC/ABS

95 (260 °C/5 kg)

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,5 mm)

EMERGE7570EP

PC/ABS

48 (220 °C/10 kg)

neprůhledný, samozhášivý V0 (1,5 mm), zlepšené tečení

Pro nabídku materiálů CALIBRETM a EMERGETM se s důvěrou obraťte na resinex@resinex.sk nebo resinex@resinex.cz . Materiálové listy a technické informace jsou k dispozici na dotaz nebo na www.resinex.com , www.resinex.cz nebo www.resinex.sk .

 • autor:
 • Ing. Jakub Hrdina
 • RESINEX Czech Republic s.r.o.

  RESINEX Czech Republic s.r.o.

  Termoplasty, elastoméry, aditíva, kompaundácia a recyklácia plastov, komoditné plasty, konštrukčné plasty, bioplasty, špeciálne plasty, kompaundy plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník