Studijní stáž maturantů ve firmě Fatra a.s.

Studijní stáž maturantů ve firmě Fatra a.s.

Během posledního maturitního ročníku žáků Zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické-COP Zlín, ve specializaci Plastikářské technologie, provádí maturanti ve svých hodinách praxí studijní stáže ve vybraných plastikářských a gumárenských firmách takřka po celé Moravě. Koncentrace těchto rozhodujících firem z hlediska produkce a jejich postavení je zde totiž opravdu značná.

Studijní stáže mají mimo jiné za úkol poznání používaných technologií přímo u výrobců a průmyslových partnerů školy v jejich provozech za plného chodu tak, aby si žáci tyto poznatky osvojili a doplnili své teoretické znalosti a současně si udělali i představu o firmách samotných. Zvláště cenné jsou studijní stáže, umožňující poznání z prostředí, které je spojeno se zvláštnostmi a ojedinělostí výroby a používaných technologií, které jsou na špičkové úrovni nebo využívají neobvyklých (patentových) řešení. Podstatnou stránkou těchto studijních stáží je i odborný výklad a doprovod příslušných odborníků, specialistů partnerských firem, kteří se při výkladu a předvádění technologií, technik a strojního zařízení právě věnují maturantům.
Jednou z rozvíjejících se firem, která umožňuje tento kontakt se svou výrobou a používanými technologiemi ve prospěch našich maturantů je i firma Fatra a.s., kterou maturantům v krátkosti představil personální ředitel Dr. Leoš Klofáč a nabídl jim i možnost spolupráce a uplatnění po absolvování průmyslové školy. Na oplátku firmě Fatra byl stručně představen projekt Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické v plastikářských a gumárenských firmách, jehož součástí jsou i prováděné studijní stáže v těchto podnicích. Fatra to je pochopitelně pojem, neboť se jedná o letitě jednu z největších plastikářských firem v Evropě vůbec, s dlouhodobou historií jejich technologických a vývojových zkušeností v tomto oboru. Jejich registrované značky výrobků a polotovarů jsou známy téměř po celém světě. I když některé klasické výrobky mají svým objemem produkce již svůj vrchol za sebou, firma nalézá a inovuje výrobky jdoucí s technickým pokrokem soudobého vývoje. Jedná se např. o výrobky střešních fotovoltaických fólií, hydroizolačních fólií, paropropustných fólií a vrstvených fólií, tedy výrobků vzniklých především válcováním a dalších technických výrobků vzniklých technologiemi vytlačování a vstřikování a případně lisování.
Naši maturanti mohli shlédnout za doprovodu a odborného výkladu technologa pana Vojtka především výše zmíněné technologie válcování s přípravou a vznikem PVC směsí, dále vznik podlahovin včetně technologie lisování a svařování a úpravu fólií potiskem. I z této stáže jako obvykle vyhotovují maturanti protokol - rešerši, ve které zahrnují načerpané poznatky včetně schematických nákresů popisovaných linek a technologií a to vše za využití ICT.
Studijní stáž proběhla ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2011 po skupinách maturantů třídy 4.A a byla zajisté přínosem v jejich vzdělávání poznáním pro ně nových technologií. Je nasnadě, že takovéto studijní stáže mohou jen obohatit maturanty o nové poznatky, které by jen stěží získali během teoretické výuky a připravit je tak po odborné stránce blíže k reálné průmyslové výrobě tohoto oboru a zvýšit jim možnost uplatnění se na trhu práce po ukončení tohoto maturitního oboru.
  • autor:
  • Ing. Radomil Hanulík
  • SPŠP-COP

    SPŠP-COP

    Stredná priemyselná škola polytechnická-Centrum odbornej prípravy Zlín.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník