Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmách

Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmách

Během posledního maturitního ročníku žáků Zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické-COP Zlín, ve specializaci Plastikářské technologie, provádí maturanti ve svých hodinách praxí studijní stáže ve vybraných plastikářských a gumárenských firmách, takřka po celé Moravě. Koncentrace těchto rozhodujících firem z hlediska produkce a jejich postavení je zde totiž opravdu značná.

Studijní stáže mají mimo jiné za úkol poznání používaných technologií přímo u výrobců a průmyslových partnerů školy v jejich provozech za plného chodu tak, aby si žáci tyto poznatky osvojili a doplnili své teoretické znalosti a současně si udělali i představu o firmách samotných. Zvláště cenné jsou studijní stáže, umožňující poznání z prostředí, které je spojeno se zvláštnostmi a ojedinělostí výroby a používaných technologií, které jsou na špičkové úrovni nebo využívají neobvyklých (patentových) řešení. Podstatnou stránkou těchto studijních stáží je i odborný výklad a doprovod příslušných odborníků, specialistů partnerských firem, kteří se při výkladu a předvádění technologií, technik a strojního zařízení právě věnují maturantům.

Dne 7.3. 2012 jsme se vydali na souhrnnou celodenní studijní stáž po vybraných plastikářských firmách nacházejících se ve Zlínském kraji ve kterých jsme načerpávali nové poznatky o plastikářských technologiích a současně jsme prezentovali i naši školu, Zpracovatelský obor a projekt „Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“.

První firma, kterou jsme se svolením majitele pana Heinricha navštívili, byla L.A.S.T. spol. s r.o. Tečovice, která nám dala nahlédnout do velmi zajímavé, převážně ruční výroby laminátových výrobků, které firma vyváží do desítky evropských zemí. Shlédli jsme za doprovodu paní Vitáskové náročnou výrobu velkoobjemových laminátů od jejich přípravy až po konečnou úpravu, většinou se jednalo o výrobky ze sklolaminátu na bázi PES pryskyřic. Upoutalo nás především příjemné, téměř rodinné prostředí a přátelská atmosféra spojená s odborným výkladem učitele a provázejícího odborníka a ukázkami právě rozpracovaných výrobků, na nichž si mohli maturanti zcela objasnit technologický postup vzniku takových výrobků.

Druhou firmou byl Pipelife Czech s.r.o. Otrokovice, který je znám svou výrobou potrubí zejména pro běžné inženýrské sítě s největší druhovou výrobou trubek z PVC, PE a PP. Za doprovodu Mgr. Vajdíka jsme shlédli kompletní vytlačovací technologie včetně příprav směsí a navštívili i zkušební moderní laboratoř, kde nás zapáleně seznámil s nejzákladnějšími postupy a ukázkami zkoušek ing. Krejcar. Došlo tradičně i na přezkušování maturantů odbornými dotazy ze strany provázejících techniků, aby si udělali představu o jejich úrovni☺.


Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmách 
  

Ve třetí firmě Fol-obal s. r.o. jsme za doprovodu zkušeného vedoucího výroby ing. Novotného prošli v Napajedlích hlavní částí výroby obalových fólií vytlačováním s vyfukovací hlavou, při které především vznikají mnohodruhové PE rukávce, ze kterých se vyrábí různé pytle, sáčky, tašky, přičemž se jedná o v podstatě bezodpadovou technologii s možností dokonalé recyklace plastu. Po výrobě takto vzniklých folií jsme viděli i vznik výše uvedených výrobků na svařovacích a montážních linkách.

Čtvrtou navštívenou firmou byla věhlasná a v současné době jedna z nejvíce oceňovaných firem ve Zlínském kraji, firma 5M s.r.o. Kunovice, která je specifickou firmou zabývající se především patentovanou výrobou svých výrobků na bázi kompozitních a sendvičových materiálů, výrobků vzniklých tažením (pultruze) a vlastních epoxidových, ve světě ceněných lepidel. Rozsáhlou téměř dvouhodinovou stáží nás provázel ing. Pavlica, který se nám věnoval odborným výkladem a ukázkami snad všech technologií, které firma ovládá. Tentokráte jsme shlédli nejen samotnou výrobu kompozitů a tažených profilů, ale i přípravu základních polotovarů a navštívili jsme i poloprovozní dílnu a shlédli ukázky tvářecích hubic pro tažence.

V páté firmě nás mile přivítal majitel firmy Kastek Komponenty s.r.o. Uherský Brod ing. Kadlček, který maturantům mimo technologických tajů a ukázek vstřikování technických součástí pro automobilový průmysl a obuvnických dílců prozradil něco o počátcích podnikání v tomto oboru a o velmi žádané poptávce absolventů tohoto oboru včetně možností jejich uplatnění a popřál jim úspěšné absolvování školy.

Šestou firmou byla nově přeměněná firma Teknia a.s., Uherský Brod, kterou nás provázel pan Bureš při ukázkách a popisu vzniku a úpravách vstřikovaných dílů zejména pro automobilový průmysl. Shlédli jsme automatické linky na svařování a montáž dílců za využití robotů, lakovací linku se stříkacím robotem, fluidizační komoru pro úpravu povrchů plastových dílců, pokovovací linku a pochopitelně základnu výroby- rozsáhlé vstřikování na různých vstřikovacích strojích s uzavíracími silami od 80 do 800 tun.

Závěrečnou firmou naší stáže byla firma Zálesí a.s. Luhačovice, kde jsme navštívili závod Plasty a závod Obaly, přičemž nás provázel ředitel závodu pan Uher a vedoucí výroby obalů pan Řezníček. Ve vstřikovně jsme mohli vidět dvoukomponentní vstřikování a výrobu dílců převážně pro automobilový průmysl a výrobu uzávěrů různých druhů tub na různých vstřikovacích strojích. Taktéž jsme shlédli výrobu laminátových tub pro kosmetické a potravinářské účely na poloautomatické lince nachystaných pro jejich distribuci a plnění.
Je nasnadě, že tato studijní souhrnná stáž obohatila maturanty o nové poznatky, viz protokoly - ukázka č.1 a ukázka č.2, které by jen stěží získali během teoretické výuky a připraví je tak po odborné stránce blíže k reálné průmyslové výrobě tohoto oboru a zvýší jim možnost uplatnění se na trhu práce po úspěšném zakončení tohoto maturitního oboru, který je čeká již za pár měsíců absolvováním maturity.

  • autor:
  • Ing. Radomil Hanulík
  • SPŠP-COP

    SPŠP-COP

    Stredná priemyselná škola polytechnická-Centrum odbornej prípravy Zlín.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník