• Úvod
 • Odborné články
 • Strojársky veľtrh v Nitre 2013 - stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

Strojársky veľtrh v Nitre 2013 - stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

Strojársky veľtrh v Nitre 2013 - stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov

Jubilejný nitriansky medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 patrí k najvýznamnejším nielen v SR, ale aj v rámci krajín strednej a východnej Európy. Spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Každoročne sa koná s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu medzi dodávateľmi a odberateľmi, s cieľom byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, prieskum trhu, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich obchodných vzťahov.

Produktové členenie veľtrhu zahŕňa najmä všeobecné strojárstvo, zváranie, zlievanie, obrábacie tvárniace stroje a príslušenstvo, povrchové úpravy, ručné náradie, armatúry, čerpadlá, hydrauliku, ložiská, tesnenia, CAD systémy, elektrotechniku, meranie, reguláciu a automatizáciu. Niektoré produktové skupiny sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 19. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií, pre zváranie, CAST-EX - 19. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 17. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 13. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie. V rámci veľtrhu bude prebiehať aj kontraktačná výstava výrobkov elektrických prvkov a zariadení ELECTRON.

V tomto roku sa uskutoční 1. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania TECHFÓRUM 2013. Na školách vznikajú technické riešenia s vysokou inovačnou iskrou mladých ľudí, ktoré sú v mnohých prípadoch porovnateľné so svetovým trendom. Vo väčšine prípadov však zostávajú „skryté“ len v diplomových či doktorandských prácach, alebo v iných výstupoch v univerzitných archívoch. Práve prezentácia prác na veľtrhu by mohla týmto riešeniam pomôcť uplatniť sa v praxi. Účasť prisľúbila väčšina fakúlt univerzít a vysokých škôl technického zamerania na Slovensku. Záštitu nad celou akciou prevzal minister školstva Slovenskej republiky.

 

MSV 
  

Všetky uvedené podujatia tvoria dočasné komunikačné trhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Dôležitým cieľom a úprimnou snahou je pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. Veľtrh tak má šancu dokázať, že je kvalitným podujatím, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch hybnou silou rozvoja odvetvia. Účasť k dnešnému dňu viac ako 350 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z celej Európy i zámoria je pre organizátorov opäť vyjadrením veľkej dôvery. Veľtrh  podporili aj odborní partneri Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava, Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava a ďalší. Záštitu nad veľtrhom prevzal Minister hospodárstva Slovenskej republiky.

Chceme prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, pretože vplyv priemyslu na celkovú prosperitu je veľmi veľký. V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie osobitný dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií. Ide vlastne o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby“, uviedol Ing. Jozef Jenis, projektový manažér veľtrhu.

 

MSV 
  

K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov. „Sme presvedčený o tom, že aj v roku 2013 sa predstavia vystavovatelia s nadpriemernou „inovačnou iskrou“ a ich sofistikované produkty budú inšpiráciou pre všetkých“, uvádza Ing. Jenis.

Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené i viaceré ocenenia. Významnou súťažou je „Inovatívny čin roka 2012“. ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. Pripravená je tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené výrobky. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 21. mája. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je i bohatý odborný program, ktorého súčasťou je i Medzinárodný strojársky kooperačný deň, ktorý pripravila agentúra SARIO.

 

MSV 
  

Dlhoročná existencia medzinárodného strojárskeho veľtrhu, vysoko odborné sprievodné podujatia, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, výroby plastov, automatizácie i stavebnej a manipulačnej mechanizácie, či celý rad benefitov pre odborných návštevníkov sú nepochybne dobrým signálom kvality tohto významného podujatia. Preto si prehliadku strojárskeho priemyslu na výstavisku Agrokomplex určite nenechajte ujsť. Rozhodne sa je na čo tešiť.

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
www.agrokomplex.sk 

 • autor:
 • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.


Mohlo by vás tiež zaujímať • MCAE Systems oslavuje 25 rokov!

  MCAE Systems oslavuje 25 rokov!

  Už 25 rokov otvára spoločnosť MCAE Systems svojim zákazníkom dvere do sveta nespočetných možností 3D technológií. Posúva hranice zavedených priemyselných postupov a umožňuje prehodnotiť spôsob návrhu dizajnu, vývoja produktov aj výrobných procesov. Vie skrátka 3D technológie dobre implementovať do...

 • Nová verzia VISI 2020.1 obsahuje vylepšenia od skenovania dát až po výrobu foriem

  Nová verzia VISI 2020.1 obsahuje vylepšenia od skenovania dát až po výrobu foriem

  Najnovšia verzia softvéru VISI od spoločnosti NEXNET SK, s.r.o. obsahuje vylepšenia v oblasti rozvinov, dizajnu nástrojov, reverzného inžinierstva a analýzy vstrekovania plastov. V neposlednom rade boli do VISI pridané priame rozhrania pre spoločnosti Digimat, Stampack Xpress a rozhranie pre...

 • Využitie neurónových sietí v optickej kontrole

  Využitie neurónových sietí v optickej kontrole

  Väčšina moderných výrobných firiem aktívne rieši, ako počas výrobného procesu dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu, za čo najnižšie náklady. Napriek tomu môže dôjsť k chybe a vyrábaný výrobok nie je v požadovanej kvalite. Dôvodov môže byť veľa, od zlého vstupného materiálu, cez poruchu niektorého zo...

 

Archív článkov

Najbližšie výstavy