Slovenská zváračská spoločnosť

  • 02.12.2010 - 03.12.2010 | Kálnica | Slovensko
Medzinárodná konferencia - Inovatívne technológie vo zváraní
Organizátor: Pob. Trnava
MtF STU Trnava
Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.
jozef.jasenak@stuba.sk

 
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník