Slovenská zváračská spoločnosť

  • 01.10.2010 - 31.10.2010 | Žilina | Slovensko
Seminár - nové smery vo zváraní

Organizátor : Stredoslovenská RS SZS 

Doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

milos.mician@fstroj.uniza.sk

Prof. Ing. Jozef Meško, PhD.

jozef.mesko@fstroj.uniza.sk

  

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník