• Úvod
  • Odborné články
  • Sieťové prepojenie systémov dávkovania kvapalín posúva integráciu systému Smart Factory a riadenie procesov na vyššiu úroveň

Sieťové prepojenie systémov dávkovania kvapalín posúva integráciu systému Smart Factory a riadenie procesov na vyššiu úroveň

Sieťové prepojenie systémov dávkovania kvapalín posúva integráciu systému Smart Factory a riadenie procesov na vyššiu úroveň

Smart Factory už nie je obyčajnou víziou. Rôzne modelové továrne ukazujú dostupné možnosti, ale rad výrobných závodov môže slúžiť ako príklad fungovania systému Smart Factory. Dodávatelia automatizácie posúvajú priemysel 4.0 na novú úroveň.

Díky propojení automatizace s nejmodernější řídicí technologií dokážou navrhnout a realizovat dokonale hladký výrobní proces a dosáhnout tak maximální předvídatelnosti provozu a efektivity výroby.

Důležitým prvkem při vývoji Smart Factory je výměna dat mezi výrobními procesy, které spolu komunikují prostřednictvím sítě Ethernet a průmyslového internetu věcí (IIoT) na bázi cloudu. Tyto systémy zároveň komunikují a spolupracují s lidmi v reálném čase. Tato integrace kybernetických strojů a člověka umožňuje mnohem efektivnější propojení procesů a lepší organizaci ve výrobním prostředí.

Výzvy v oblasti integrace dávkování kapalin 

Navzdory nástupu robotiky a konektivity strojů a procesů prostřednictvím sítě Ethernet a cloudů v celé řadě výrobních procesů platí, že v oblasti dávkování kapalin pro montáž součástí se možnosti průmyslu 4.0 zatím příliš neprosadily.

Provozovatelé systémů dávkování kapalin čelí při integraci těchto systémů nejrůznějším výzvám. Technologie dávkování kapalin sice integraci umožňují, ale nejsou dostatečně komplexní pro úplné řízení na dálku. Mezi klíčové problémy, se kterými se výrobci setkávají při pokusech o zavádění možností průmyslu 4.0 do svých systémů dávkování kapalin, patří následující: a) absence přímé komunikace mezi zařízeními, b) nedostatečný záznam dat, c) nedostatek možností pro řešení problémů přímo na místě, d) zdlouhavé programování a e) chybějící přehled parametrů dávkování.

Konektivita Smart Factory pro dávkování kapalin díky funkci NX 

Konstruktéři mohou nyní vůbec poprvé programovat, monitorovat, provádět diagnostiku a přistupovat ke kompletním procesním datům z více systémů dávkování kapalin přímo prostřednictvím jediné jednotky PLC nebo webového rozhraní z centrálního počítače, tabletu či mobilního zařízení.  Tato možnost představuje zásadní průlom v monitoringu a řízení procesů s více systémy dávkování kapalin.

Novinka od společnosti Nordson EFD, totiž funkce NX pro dávkování kapalin, podporuje konektivitu Smart Factory s nejkomplexnější sadou funkcí pro centrální dálkové ovládání všech parametrů dávkování kapalin prostřednictvím sítě Ethernet. Tento protokol NX pro průmysl 4.0 je kompatibilní se stolními dávkovacími systémy i s integrací do robotického systému a zlepšuje tak řízení, diagnostiku a provozní efektivitu procesu dávkování kapalin.

 Dávkovač kapalin UltimusPlus nabízí snazší a efektivnější dávkování, lepší kontrolu nad procesem a konzistentnější výsledky dávkování. 
 Dávkovač kapalin UltimusPlus nabízí snazší a efektivnější dávkování, lepší kontrolu nad procesem a konzistentnější výsledky dávkování.

 

Konektivita NX funguje pod protokolem TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), což je soubor pravidel a formátů, které řídí komunikaci mezi zařízeními v síti a umožňují výměnu dat mezi dvěma či více zařízeními.  TCP/IP je široce známý protokol, který se používá k budování sítí založených na síti Ethernet. 

Technologie NX byla vyvinuta pro použití s dávkovačem tekutin UltimusPlus™ od společnosti Nordson EFD a řídicími jednotkami objemových čerpadel 7197PCP-DIN-NX. Tato technologie umožňuje provozovatelům dávkovačů kapalin komplexní dálkové řízení dávkovačů nebo řídicích jednotek, takže dané procesy mohou využívat obousměrnou komunikaci s jednotkami PLC.

Tento protokol umožňuje integraci výrobních procesů do snadno přehledné platformy. Technologie NX propojuje všechny procesy dávkování pro programování, obsluhu a monitoring procesu a řešení problémů. 

Programování a obsluha

Tato technologie poskytuje zjednodušený formát pro zvýšení efektivity provozu díky programování přímo na centrální jednotce PLC, na počítači nebo na mobilním zařízení. Není proto třeba obcházet všechny dávkovací stanice kvůli nastavení nebo aktualizacím a navíc je možné kdykoli změnit parametry dávkování za chodu.

 Schéma systému UltimusPlus-NX. 
 Schéma systému UltimusPlus-NX.

 

Jednotlivé režimy dávkování nabízené technologií NX od společnosti Nordson EFD (řízený značkami, objemový, hmotnostní a časově řízený) nabízejí univerzální možnosti pro širokou škálu kroků výrobního procesu, které vyžadují aplikaci kapalných látek, jako jsou lepidla, nátěry, tmely, těsnicí hmoty, materiály TIM apod., na zpracovávané díly.

Způsob zadávání informací do klientské aplikace NX je stejný, jako když integrátoři zadávají tyto informace do klientské aplikace na jednotce PLC nebo na počítači při instalaci sítě. Klientská aplikace umožňuje vzdálené pokyny pro zadávání dat.

Stahování dávkovacích protokolů 

Technologie NX dále usnadňuje dokumentaci procesů díky možnosti stahovat data z protokolů dávkování na dálku a přímo na server FTP (File Transfer Protocol). Máte tak k dispozici data o dávkovacích cyklech, která obsahují nejen nastavení tlaku, vakua a času, ale také čas a datum začátku a konce cyklu.

Řešení problémů 

Možnost řešení problémů přímo na místě usnadňuje řešení potíží na dálku prakticky z jakéhokoli zařízení. Klientská aplikace NX pomáhá obsluze určit, kde může být problém (například v hardwaru dávkovacího systému nebo v síti). Bez technologie NX je odhalování problémů ve výrobě mnohem pracnější. 

Zavádění technologie Smart Factory

Kombinace protokolu TCP/IP a technologie NX s čerpadlem a strojem umožňuje maximální kontrolu a zajištění správného procesu sestavení a funkce daného produktu. Technologie NX poskytuje výrobcům štíhlejší, efektivnější, produktivnější a univerzálnější proces dávkování kapalin v montážních operacích a nabízí jim možnost využít v plné míře výhody systému Smart Factory v prostředí průmyslu 4.0.

  • autor:
  • Nordson EFD
  • Nordson EFD

    Nordson EFD

    Zariadenia pre presné dávkovanie tekutín, Dávkovacie zariadenia EFD, dávkovače kvapalín, dávkovacie hroty, zásobníky kvapalín, statické mixéry a kartuše, ventilové systémy dávkovania, pájkovacie (letovacie) pasty.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník