Séria seminárov pokračuje

  • 17.08.2012

V tradícii organizovania bezplatných odborných seminárov, zameraných na povinnosti vyplývajúce najmä pre povinné osoby zo zákona o obaloch, pokračujeme aj v roku 2012. V prvom polroku sa seminárov zúčastnilo spolu vyše 100 klientov v mestách Banská Bystrica, Košice, Bratislava, Žilina, pričom v posledných dvoch , sa pre veľký záujem klientov, konal seminár 2 - krát.

V nasledujúcom období  budú semináre prebiehať v ďalších krajských mestách: Trenčín (13.09.2012), Nitra (20.09.2012), Bratislava (16.10.2012) a Prešov (23.10.2012). V prípade záujmu, je možné sa prihlásiť na  emailovej adrese: seminar@naturpack.sk prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Prezentované sú povinnosti zo zákona o obaloch a príslušných vyhlášok, ale aj súvisiacich povinností zo zákona o odpadoch, vrátane povinností výrobcu elektrozariadení.  Hlavná pozornosť sa venuje nie len prehĺbeniu znalostí zo zákona o obaloch, ale najmä správnemu vedeniu evidencie, s výraznou podporou prostredníctvom názorných príkladov z praxe, s cieľom eliminovať najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri evidencii. Veľký priestor je venovaný aj osobnej diskusii, čo je zámerom organizovania seminárov takého formátu.

Na seminároch sú k dispozícii aj dotazníky, prostredníctvom ktorých sa snažíme získať od Vás spätnú väzbu v rámci našej spolupráce, máte priestor podať návrhy na zlepšenie, či položiť aj touto formou otázky.

Dúfame, že zúčastnení nadobudli komplexnejší prehľad v danej  problematike.   Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutia s Vami !

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník