PSA Peugeot Citroën Slovakia - Dodávateľský deň

  • 25.02.2011

Automobilový klaster - západné Slovensko v spolupráci s Obchodnou priemyslenou komorov BOKIK v Miškolci v rámci projektu CBC HU - SK "Klastre bez hraníc"

pripravili pre Vás jedinečnú príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi OEM PSA Peugeot Citroën Slovakia na "Dodavateľskom dni", ktorý sa uskutoční dňa 16.3.2011 v priestoroch PSA Peugoet Citroën Slovakia Trnava.

Dodávateľský deň je zárukou bohatého programu, v rámci ktorého budete mať možnosť dostáť sa do výrobných priestorov, konkrétne montáže a vidieť tak naživo celkový výrobný proces. Ďalej budete mať možnosť oboznámiť sa s nákupnou politikou spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia v strednej Európe. Na záver stretnutia budete mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi jednotlivých komodít nákupu a mať tak možnosť priameho rokovania o možnostiach spolupráce.

Za spoločnosť PSA Peugeot Citroën Slovakia sa na Vás tešia riaditeľ nákupu a riaditeľ pre styk s verejnosťou  spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Kontaktná osoba: Ing. Martin Ridzoň, PhD. , e-mail. ridzon@autoklaster.sk

  • autor:
  • Ing. Martin Ridzoň, PhD.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník