Online webinár: Podnikanie v Poľsku - formy a špecifiká podnikania

  • 10.06.2024 - 11.06.2024 | online |
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2 pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania".

Termín konania: 10.6.2024 - 11.6.2024


Registrácia do 3.6.2024 tu:

Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník