• Úvod
  • Aktuality
  • Prieskumu predaja polymérov plastov za rok 2011 v ČR a SR

Prieskumu predaja polymérov plastov za rok 2011 v ČR a SR

  • 26.03.2012

Začiatkom roka 2012 uskutočnil PlasticPortal.eu prieskum predaja polymérov plastov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2011.

Tento prieskum bol realizovaný poprvý krát. Cieľom bolo zmonitorovanie predaja polymérov plastov v primárnej podobe. Prieskumu sa zúčastnili  len distribučné spoločnosti, nie výrobcovia. Bude zaujímavé sledovať i medziročné zmeny v predaji polymérov plastov, nakoľko PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každý rok.

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2011 predaných celkom 55 561 t polymérov plastov. Z toho 33 745 t sa predalo v ČR (61% z celkového objemu) a 21 816 t bolo predaných v SR (39% z celkového objemu).


Do prieskumu bolo oslovených 15 spoločností so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch.  10 spoločností svoje výsledky predajov ochotne poskytlo. Trom spoločnostiam poskytnúť tieto čísla nedovolili materské manažmenty a dve spoločnosti sa rozhodli svoje čísla do štatistiky neposkytnúť.


Kompletné štatistiky na žiadosť zučastnených firiem nie sú verejne dostupné, boli poskynuté len manažmentu firiem, ktoré sa prieskumu zúčastnili. 

  • autor:
  • redakcia PP
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník