Prieskum predaja vstrekolisov za rok 2011 v ČR a SR

  • 08.03.2012

Začiatkom roka 2012 uskutočnil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2011. Do tohto prieskumu bolo oslovených 18 spoločností so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch.

15 spoločností svoje výsledky predajov ochotne poskytlo. Dvom spoločnostiam poskytnúť tieto čísla nedovolili materské manažnenty a jedna spoločnosť sa rozhodla svoje čísla do štatistiky neposkytnúť. Z týchto troch spoločností, ktoré údaje neposkytli, sú dve, u ktorých je predpoklad, že patria medzi tzv. silných hráčov na trhu s vysokými trhovými podielmi.
 
Z tohto prieskumu vyplýva, že na území Českej a Slovenskej republiky bolo v roku 2011 predaných celkom 460 vstrekolisov .

Podrobnejšie výsledky prieskumu o predajoch v členení podľa uzatváracej sily v ako i v členení na nové a použité vstrekolisy boli poskytnuté len spoločnostiam, ktoré sa prieskumu zúčastnili.  Veríme, že budú pre ne cenným zdrojom informácií.

Tento prieskum bol realizovaný prvýkrát s cieľom monitorovať stav a vývoj modernizácie technologického parku spracovateľov plastov. Bude zaujímavé sledovať i medziročné zmeny, nakoľko PlasticPortal.eu® plánuje uskutočňovať tieto prieskumy každoročne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam za spoluprácu.
  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník