Představujeme se : KUBOUŠEK Group

Představujeme se : KUBOUŠEK Group

Firma KUBOUŠEK s.r.o. založená v roce 2004 převzala kontinuálně veškerou činnost firmy Ing. Ivan Kuboušek založené v roce 1990. Majitelé firmy Ing. Ivan Kuboušek se stali zároveň majiteli a jednateli nově založené společnosti s ručením omezením. Tato právní forma byla zvolena z důvodu možnosti rozšířit působení firmy nejen v Čechách, ale i do dalších zemí, kde se předpokládá zakládání firem se stejnou právní formou pod jménem KUBOUŠEK a tím vytvoření korporace KUBOUŠEK Group.

Firma Kuboušek, od roku 1990 zaměřená na dovoz, prodej a servis měřicích přístrojů japonské firmy MITUTOYO, se rozšířila počínaje rokem 1992 o obchodní zastoupení firem v oblasti výroby strojů a periferních zařízení pro tyto stroje. V současné době je v ČR a SR výhradním zastoupením více jak deseti firem převážně z Německa, ale i Francie, Švýcarska, Švédska a Holandska. Organizační struktura firmy byla v roce 2006 postupně přeformována na tři samostatné divize. A to divize Mitutoyo, Krauss-Maffei a Periferie, které v rámci společnosti zajišťují dodávky strojů, přístrojů a zařízení pro Českou a Slovenskou republiku, včetně zajištění kompletních dodávek od přípravy projektů, instalací k montážím zařízení.

  
  

Na dodávky zařízení přímo realizované naší společností poskytujeme záruční i pozáruční servis včetně oprav a dodávek náhradních dílů. Pro podporu prodeje společnost vybudovala v roce 1999 nové obchodní a školicí centrum v hodnotě více jak 30 mil. Kč. Obrat firmy postupně po roce 2000 překročil 200 mil Kč a pohybuje se nyní okolo 300-400 mil. Kč, přičemž hodnota dalších obchodů, které jsou zajišťovány jen na bázi provizí, se pohybuje také mezi 200 - 700 mil. Kč ročně. Ale i u těchto kontraktů firma KUBOUŠEK na základě smluv o výhradním zastoupení zajišťuje všechny následné služby, zejména od instalace zařízení po předání do provozu, počínaje překročením zboží hranic ČR nebo SR.

Vsoučasné době patří naše společnost k největším firmám v oboru v Evropě a je zaměřena zejména na dodávky špičkových technologií pro zpracování a výrobu plastových dílů převážně v automobilovém průmyslu a prodej, servis a kalibraci měřicích přístrojů.


V současné době se KUBOUŠEK Group skládá ze čtyř firem:


Firma Ing. Ivan Kuboušek pokračovala od roku 2004 v činnosti jen jako vlastník a pronajímatel obchodního a školicího centra v Českých Budějovicích. Od roku 2010 byla zahájena výstavba a zkušební provoz technologického centra jako marketingového nástroje pro všechny průmyslové divize v rámci KUBOUŠEK Group tak, aby jeho činnost mohli využívat zákazníci pro svůj vlastní vývoj či testování aplikací, na které nemají vlastní kapacity vývojové, výrobní či personální. Technologické centrum bude zároveň projektovým nástrojem propojujícím a využívajícím činnost všech průmyslových divizí, tak aby byl efektivně využit jejich potenciál a výkonnost na všech zpracovávaných trzích. Od roku 2011 převezme činnost kalibračního střediska z firmy KUBOUŠEK s.r.o.

KUBOUŠEK s.r.o. od roku 2004 působí jako centrála a provozuje čtyři divize (tři průmyslové a jednu sportovní) a fakticky i metodicky řídí všechny společnosti korporace. Zajišťuje přímý prodej všech divizí v ČR a servisnía školící činnost pro země, kde působí KUBOUŠEK Group.

KUBOUŠEK SK, s.r.o. se sídlem v Nitre zajišťuje na Slovensku aktivity všech průmyslových divizí a koordinuje svoji činnost s centrálou. V divizi Mitutoyo realizuje i přímý prodej zboží na Slovensku. V ostatních divizích zajišťuje přímou obchodní činnost, působí jako zástupce KUBOUŠEK s.r.o. v SR a koordinuje v případě potřeby i servisní a školicí služby.


KUBOUŠEK Adria d.o.o.
se sídlem v Chorvatské Rijece zajišťuje provoz divize Vodní sporty na ostrově Pag. Byla založena v roce 2006 a v současné době připravuje rozšíření činností v Chorvatsku i pro ostatní divize.

K1 

Technologické centrum

Na základě zkušeností z dvacetiletého vývoje firmy a spolupráce s partnery zejména v oblasti plastikářských technologií jsme došli k rozhodnutí rozšířit činnost našeho obchodního, servisního a školicího centra. A to směrem, kam  logicky míří naše úsilí a tím je co nejlepší podpora našim zákazníkům v celém rozsahu služeb, které dnes poskytujeme.  Tím směrem je nové stoprocentně české technologické centrum korporace KUBOUŠEK Group.
 

Technologické centrum využije zkušeností našich obchodních divizí při realizaci mnoha velkých projektů za posledních dvacet let, na kterých jsme s našimi partnery, které zastupujeme ,i s našimi partnery, kterým naše zařízení, stroje a technologie včetně know-how dodáváme, podíleli.
 

Technologické centrum využije kapacity obchodních divizí, jejich servisu a školícího centra. Bude samostatnou organizační jednotkou firmy Ing. Ivan Kuboušek vedle již certifikovaného  kalibračního střediska.  Jeho hlavním cílem bude nabídnout strojní kapacitu pro vývoj, aplikace a testování nových výrobků stávajících či nových zákazníků. V nutných případech poskytne i překlenovací kapacitu pro zákazníky při dodávkách nových strojů. Jedná se tudíž o plně funkční výrobní halu, která bude dle potřeby vybavena stroji s příslušenstvím pro nejnáročnější aplikace pro naše zákazníky počínaje nejen stroji, ale i automatizací, periferiemi a konče horkými kanály. To vše bude organizováno tak, aby jsme mohli nastavit konfiguraci optimalizovanou pro konkrétní situace. Součástí TC bude i měřicí centrum včetně 3D souřadnicových strojů jak klasických s dotykovými měřicími sondami tak optické 3D CNC stroje.
 

Samozřejmostí bude, že strojový park bude využíván nejen pro předváděcí účely, ale zejména pro  servisní a školicí středisko, jehož činnost tak výrazně posílíme ve prospěch zákazníků.
 

Naše technologické centrum bude mít samostatné vedení a řízení včetně technologů a aplikačních inženýrů, kteří naopak budou podporovat aktivitu obchodních divizí v rámci korporace KUBOUŠEK Group . Jedním z hlavních úkolů TC je podpora projektů, které přesahují rámec činnosti jedné naší divize. Tyto projekty bude TC koordinovat a zastřešovat tak, aby byl využit potenciál všech divizí KG.
 

V současné době je TC osazeno elektrickým i hydraulickým vstřikovacím strojem ve stávajících prostorách našeho firemního centra a probíhá zde první fáze jeho vývoje a je připravován personál na všechny požadované pozice. Souběžně byl zakoupen objekt s přilehlou parcelou a probíhá projektová příprava pro novou výstavbu, která by měla být dokončena do konce roku 2011. Technologické centrum by mělo být s plnou kapacitou funkční od počátku roku 2012.

www.kubousek.cz »

  • autor:
  • archív KUBOUŠEK s.r.o.
  • KUBOUŠEK s.r.o.

    KUBOUŠEK s.r.o.

    Meracie prístroje, vstrekovacie stroje, temperačné zariadenia, pásové dopravníky, chladiace systémy, mlyny a granulátory, horúce vtoky, dávkovače, drviče plastov.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník