Pozvánka na záverečnú konferenciu

  • 06.09.2011

Automobilový klaster - západné Slovensko (Trnava) ako vedúci partner projektu CBC HUSK 0901/1.1.2/0003 „Klastre bez hraníc“ spolu s maďarským partnerom Obchodnou priemyselnou komorou BOKIK ( Miškolc) si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú konferenciu (26.9.2011, hotel Prestige Trnava) projektu „Klastre bez hraníc“ pod názvom:

„Cezhraničná spolupráca slovenských a maďarských automobilových podnikov rozvíjaná klastrami ako hlavnými aktérmi ekonomického rozvoja regiónov“

V rámci konferencie máte možnosť zúčastniť sa exkurzie do závodu

ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

Bližšie informácie o pripravovanej záverečnej konferencie nájdete v priloženej pozvánke.

 

  • autor:
  • Ing. Martin Ridzoň, PhD., Automobilový klaster - západné Slovensko
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník