Pozvánka na odborný seminár

  • 18.09.2012

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE, ÚSTAV POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV Vás pozýva na odborný seminár - Polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov

Sála hotela MIKADO,   Hollého 11,  NITRA,  21. september 2012

Účasť na seminári je bezplatná

Žiadame Vás o potvrdenie Vašej účasti na seminári vyplnením a zaslaním registračnej karty do 20. 9. 2012 na e-mailovú adresu:  zdenka.polakova@stuba.sk


 

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník