Mettler - Toledo s.r.o.

Hattalova 12, 83103 Bratislava    Zobraziť na mape

telefón:+421 2 4444 1220

IČO: 31354211
DIČ: 2020326000
IČ DPH: SK2020326000

Popis firmy

METTLER TOLEDO je globálny výrobca a predajca presných prístrojov na použitie v laboratórnych, priemyselných a potravinárskych maloobchodných aplikáciách. Spoločnosť má silné celosvetové vedúce pozície. Veľká väčšina predajov nástrojov je v segmentoch, v ktorých sme globálnym lídrom. Okrem širokej ponuky produktov máme jednu z najväčších globálnych predajných a servisných organizácií medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa presnými prístrojmi.

Silná značka

Medzi výrobcami prístrojov má METTLER TOLEDO jednu z najsilnejších značiek. Naša značka má pre našich zákazníkov významný význam a vyznačuje sa presnosťou, spoľahlivosťou a inováciou. Naša reputácia je dôvodom, prečo sa na nás zákazníci obracajú so svojimi najdôležitejšími potrebami, ako je kvalita produktov, produktivita, úspory nákladov a dodržiavanie predpisov.

Inovácie

Máme dlhú históriu technologických inovácií a sme lídrami v poskytovaní inovatívnych riešení na zlepšenie zákazníckych procesov. Táto schopnosť vychádza z nášho porozumenia zákazníckym procesom, našich pokračujúcich významných investícií do výskumu a vývoja, našich výrobných odborných znalostí v technológii senzorov a našej sily vo vývoji softvéru.

Celosvetová obchodná sieť

Máme jednu z najväčších globálnych predajných a servisných organizácií zo všetkých spoločností vyrábajúcich presné prístroje. Toto geografické pokrytie nám umožňuje zúčastňovať sa všetkých hlavných trhov, vrátane rýchlo rastúcich rozvíjajúcich sa trhov. Lokálne zameranie našej siete nám umožňuje poskytovať zákazníkom včasnú a citlivú podporu a poskytuje cennú spätnú väzbu na výrobu a vývoj produktov.

Sortiment/ Služby

Riešenia pre laboratóriá »

Naše laboratórne prístroje sú základom laboratórií po celom svete. Naše produkty zlepšujú procesy vo výskume a vývoji, objavovaní liekov a kontrole kvality. Medzi produktmi ponúkame napríklad laboratórne váhy, jeden z najčastejšie používaných prístrojov v laboratóriu. Váhy sú neoddeliteľnou súčasťou výskumného procesu a sú vysoko presnými prístrojmi so schopnosťou vážiť do jednej desaťmilióntiny gramu. Dáta generované našimi prístrojmi je možné analyzovať a spravovať v našom aplikačne špecifickom softvéri a prepojiť s informačnými systémami zákazníkov. Medzi výhody našich riešení patrí zvýšená presnosť, produktivita a dodržiavanie predpisov.

Naša široká ponuka zahŕňa analytické a presné váhy, pipety, titrátory a systémy tepelnej analýzy. Naša ponuka na objavovanie liekov zahŕňa automatizované laboratórne reaktory, in situ analytické systémy a syntetizátorové nástroje.

Priemyselné váhy »

Naše priemyselné riešenia často používajú rovnakí zákazníci ako naše laboratórne prístroje, ale používajú sa skôr vo výrobných závodoch ako vo výskumných laboratóriách. Naše priemyselné nástroje a softvér optimalizujú operácie od príjmu až po odoslanie s riešeniami na výrobu, kontrolu na konci linky a logistiku. Naše riešenia poskytujú zákazníkom hodnotu vďaka zlepšenej kvalite produktov, zrýchleným a automatizovaným procesom, zvýšenej efektivite a súladu s predpismi. Veľa našich riešení je integrovaných priamo do ERP systémov našich zákazníkov.
Naša ponuka pre priemyselný trh zahŕňa priemyselné váhy a terminály; softvér, ako je štatistická kontrola kvality, formulácia a dávkovanie; detektory kovov, kontrolné váhy, röntgenové zobrazovacie systémy; riešenie pre automatickú identifikáciu, zber dát a dimenzovanie pre dopravu a logistiku; a riešenie pre váženie vozidiel.

Obchodné váhy »

Ponúkame komplexné riešenie, aby maloobchodníci mohli efektívne spravovať svoje zásoby čerstvých potravín a podporovať merchandising s cieľom maximalizovať efektivitu a ziskovosť. Naše riešenia siahajú od príjmu a balenia až po riešenie na predajni pre samoobslužné oddelenie, lahôdkárske pulty a pokladničné terminály. Naše riešenia sú prepojené v sieti a zhromažďujú dáta o rôznych položkách a náš softvér pomáha našim zákazníkom s tvorbou cien, riadením zásob, riadením dodávateľského reťazca a ďalšími. Spokojnosť zákazníkov zvyšuje aj zaistenie dostupnosti čerstvých potravín za správne ceny. Naše riešenia sa ľahko integrujú s existujúcou IT infraštruktúrou.
Náš maloobchodný sortiment zahŕňa: systémy na balenie a označovanie cien, pultové a samoobslužné váhy, pokladničné systémy a súvisiaci softvér.

Inovatívne riešenia

Naše inovatívne riešenia v kombinácii s našou rozsiahlou globálnou sieťou a vedúcim postavením v odbore robia z METTLER TOLEDO silného partnera, ktorý vyniká nad konkurenciou. METTLER TOLEDO je postavený na základoch silných stránok, ktoré nám poskytujú dôležité výhody oproti našej konkurencii.

Máme vedúce postavenie na každom z našich trhov a značná väčšina našich predajov nástrojov je v segmentoch, v ktorých sme globálnym lídrom.

Fotografie

Kategórie, v ktorých je firma umiestnená (7)

Prezentujte aj Vy Vašu firmu!

Pridajte Vašu firmu do Katalógu firiem pre plasty a gumu v ČR a SR. Vašu firmu uvidí viac ako 35 000 reálnych užívateľov za mesiac.

+ Pridať firmu
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník