• Úvod
  • Aktuality
  • Pod hlavičkou SAV štartuje obľúbená environmentálna súťaž: Vyčisti svoju rieku

Pod hlavičkou SAV štartuje obľúbená environmentálna súťaž: Vyčisti svoju rieku

Čistenie vodných tokov znamená oveľa viac, ako odstraňovanie odpadu. Je to aj prejav našej zodpovednosti voči životnému prostrediu a budúcim generáciám. Ústav polymérov SAV, v. v. i. v spolupráci s Európskou nocou vedy a Slovenským vodohospodárskym podnikom preto vyhlasujú tretí ročník úspešnej environmentálnej súťaže “Vyčisti si svoju rieku”. Súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie bude prebiehať od 1. júna do 30. septembra 2024.

Tento rok nás inšpirovali slová laureáta Nobelovej ceny, Dr. Michela Mayora zo Ženevskej univerzity, ktorý navštívil Slovensko pri príležitosti festivalu STARMUS. Tento renomovaný astrofyzik, známy svojím výskumom exoplanét, nám pripomína, že "nemáme žiadny plán B." Čím zdôrazňuje potrebu zodpovedného prístupu k starostlivosti o našu planétu. Dr. Mayor   upozorňuje, že naša Zem je jedinečná a nenahraditeľná.

Súťaž Vyčisti svoju rieku je príležitosťou pre tých, ktorým nie je ľahostajné prostredie
v ktorom žijú alebo trávia voľný čas. ,,Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, deti aj dospelí, ktorí si zostavia tím a vymyslia pre neho originálny názov. Ich úlohou je naplánovať si deň, kedy sa chcú pustiť do práce, zobrať si vrecia na odpad a ochranné rukavice a môžu začať. Aktivita môže prebiehať aj počas viacerých dní a musí byť riadne zdokumentovaná. Súťažiaci by mali vyhotoviť fotografie alebo natočiť krátke video, ktoré zachytí ich prácu v teréne a jej výsledky. Fantázii sa medze nekladú! Tieto vizuálne materiály a správne vyplnený protokol sú dôležitou súčasťou prihlášky, ktorú záujemcovia nájdu na stránke (https://www.nocvedy.sk/vycisti-si-svoju-rieku/),” uvádza spoluorganizátorka súťaže Silvia Podhradská z Ústavu polymérov SAV, v. v. i.

Po skončení sledovaného obdobia zasadne odborná komisia, ktorá na základe viacerých faktorov starostlivo vyberie tímy postupujúce do záverečného losovania. Celkovo budú vyžrebované dva tímy, ktoré získajú súkromnú zážitkovú plavbu po Dunaji alebo vedecký box “Kreatívna veda”. Každý z nás môže prispieť k pozitívnej zmene a spoločne môžeme vytvoriť čistejšie a zdravšie prostredie pre nás všetkých.

Viac informácií o súťaži nájdete na https://www.nocvedy.sk/vycisti-si-svoju-rieku/.

Súťaž vznikla vďaka projektu PlasticFreeDanube www.plasticfreeconnected.org.

  • autor:
  • Ústav polymérov SAV v. v. i.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník