• Úvod
 • Aktuality
 • Plastikársky klaster pozýva na Konferenciu Plastko 2024

Plastikársky klaster pozýva na Konferenciu Plastko 2024

Plastikársky klaster Vás srdečne pozýva na Konferenciu Plastko 2024, zameranú na tému "Polyméry a technológie v kontexte udržateľného rozvoja". Táto prestížna udalosť sa uskutoční 17.-18. apríla 2024 v Zlíne, Českej republike.

Na konferencii sa budeme venovať nasledovným témam:

 • Nové materiály a technológie v cirkulárnej ekonomike
 • Posudzovanie materiálov a technológií z hľadiska dopadu na životné prostredie
 • Legislatívne a praktické aspekty ekologickej transformácie

Náplň konferencie bude bohatá a zahŕňa plenárne a odborné prednášky, doplnené o prezentáciu najmä študentských výskumných projektov v posterovej sekcii.

Miesto konania je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, Česká republika.

Cena za účasť na konferencii je 6490 Kč bez DPH a zahŕňa účasť na všetkých akciách konferencie, celodenné občerstvenie a spoločenský večer s hudobným programom.

Tešíme sa na Vašu účasť na tejto konferencii, kde budeme spoločne skúmať nové trendy a inovácie v oblasti polymérov a ich prínos pre udržateľný rozvoj.

 • autor:
 • PLASTIKÁRSKY KLASTER
 • Plastikářský klastr

  Plastikářský klastr

  Služby pre plastikársky priemysel, semináre, workshopy, konferencie, vzdelávanie, školenia, kurzy plastikárskej výroby, záujmové združenie právnických osôb spracovateľov plastov.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník