• Úvod
  • Aktuality
  • Oproti prvnímu čtvrtletí zvýšil Unipetrol tržby o 6,5 %

Oproti prvnímu čtvrtletí zvýšil Unipetrol tržby o 6,5 %

  • 27.07.2012

Výsledky skupiny Unipetrol byly ve druhém čtvrtletí roku 2012 negativně ovlivněny významnými ztrátami z přecenění zásob a pokračující nepříznivou situací vnějšího ekonomického prostředí ve srovnání s dlouhodobým průměrem.

•    Tržby společnosti přesáhly 27 miliard korun
•    Společnost zaznamenala oproti předcházejícímu čtvrtletí nárůst objemu zpracované ropy o 12 %
•    Viditelný pozitivní dopad implementace konceptu STOP CAFE na výkonnost maloobchodního segmentu
•    Provozní výsledek (EBIT) dosáhl záporné hodnoty zejména v důsledku významných ztrát z přecenění zásob

 

Společnost tak dosáhla provozního výsledku (EBIT) –437 milionů Kč, při obratu 27,102 mld. Kč. Čistá ztráta ve druhém čtvrtletí činila 598 milionů Kč. V mezikvartálním srovnání došlo ke zlepšení rafinérských i petrochemických marží, k nárůstu rozdílu cen Brent-Ural nebo lepším prodejům rafinérských produktů.

 

„Oproti prvnímu čtvrtletí se nám podařilo zvýšit tržby společnosti a to, zejména díky vyšším prodejním objemům pohonných hmot a dalších rafinérských produktů. Naopak prodejní objemy petrochemických produktů ovlivnila nižší poptávka na trhu,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński a dodal: „Začínající motoristická sezóna přinesla rostoucí poptávku po benzínu v maloobchodní síti. Pozitivně působí i zavádění provozoven rychlého občerstvení STOP CAFE, které vede u čerpacích stanic Benzina k nárůstu tržeb z gastronomie.“

 

rafinérském segmentu došlo k nárůstu objemu zpracované ropy o 12 % z 906 kt. v prvním čtvrtletí 2012 na 1013 kt. ve druhém čtvrtletí 2012, což znamená využití rafinérských kapacit na úrovni 79 %.  Provozní výsledek rafinérského segmentu ve druhém čtvrtletí dosáhl -359 milionů korun. Do výsledku se negativně promítlo přecenění zásob a negativní LIFO efekt jako důsledek nižších cen ropy a kotací rafinérských produktů. V uvedeném období společnost zaznamenala lepší marže z motorových paliv, ale i výrazný pokles marží z primárního benzínu. V porovnání s předchozím čtvrtletím na výsledek kladně působilo pokračující oslabování kurzu české koruny proti americkému dolaru, vyšší rozdíl ceny ropy Brent a Ural a 15% nárůst prodejních objemů rafinérských produktů, který byl způsoben spolehlivostí výroby a začátkem motoristické sezóny.

 

Provozní výsledek petrochemického segmentu činí za druhé čtvrtletí letošního roku                -80 milionů korun. Negativně se v rámci petrochemického segmentu projevilo přecenění zásob a negativní LIFO efekt jako důsledek nižších cen vstupních surovin (primární benzínu) a kotací petrochemických produktů. Prodejní objemy petrochemických produktů mezi čtvrtletími poklesly o 7 % na úroveň 411 kt. Důvodem byly nižší prodeje u většiny produktů vyplývající z nižší poptávky na klíčových trzích. Naopak pozitivní vliv na výsledek segmentu mělo pokračující snižování fixních nákladů a zlepšení kombinované petrochemické marže, která dosáhla na nejvyšší úroveň od první poloviny roku 2011.

 

Maloobchodní segment ve druhém kvartálu 2012 vygeneroval provozní zisk 35 mil. Kč. Mezi hlavní faktory, které ovlivnily dosaženou výkonnost maloobchodního segmentu, patří stabilní jednotkové marže z dieselu a vyšší jednotkové marže z benzínu. Vyšší prodejní objemy byly dosaženy zejména u benzínu, a to díky začínající motoristické sezóně. Naopak slabá makroekonomická dynamika české ekonomiky snížila výkonnost nepalivové části maloobchodního segmentu. Ve druhém čtvrtletí Benzina zaznamenala také první viditelný pozitivní dopad implementace nových provozoven rychlého občerstvení STOP CAFE, která vedla k nárůstu tržeb z gastronomie. K dnešnímu dni bylo zprovozněno 36 občerstvení STOP CAFE.

 

 

  • autor:
  • UNIPETROL, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník