• Úvod
  • Aktuality
  • Online webinár: Podnikanie v Poľsku - formy a špecifiká podnikania

Online webinár: Podnikanie v Poľsku - formy a špecifiká podnikania

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2 pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania".

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s možnosťami podnikania na území Poľska a využitia jeho potenciálu pre slovenské spoločnosti.  Lektor, pán Martin Porázik, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam pri vstupe na poľský trh, prevedie účastníkov jednotlivými formami podnikania s uvedením niekoľkých vzorových príkladov podnikania v tomto teritóriu, ako aj daňovou problematikou a pracovnoprávnymi vzťahmi.  Cenné informácie  na ľahšie sa orientovanie v poľskom podnikateľskom prostredí získajú prevádzkovatelia e-shopov, výrobcovia s obchodným zástupcom v Poľsku, stavebné a montážne firmy. 

Termín konania: 10.6.2024 - 11.6.2024


Registrácia do 3.6.2024 tu:

Kontakt

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

  • autor:
  • SARIO
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník