Odborný workshop: Zákon o obaloch a zákon o odpadoch

  • 02.04.2012

Povinnosti pre firmy, ktoré vyrábajú, dovážajú, balia alebo plnia tovar do obalov

NATUR-PACK, a.s. - ako člen Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) si Vás dovoľujeme pozvať na odborný workshop s názvom „Zákon o obaloch a zákon o odpadoch“. Predmetom workshopu budú povinnosti podnikateľov, podľa slovenského zákona o obaloch a zákona o odpadoch, ktorí vyrábajú, dovážajú, balia alebo plnia tovar do obalov, praktické ukážky vedenia evidencie a ohlasovacích povinností a s tým súvisiace sankcie.


Termín workshopu: 12. apríla 2012, 09:00 – 12:00 hod., Slovenko-nemecká obchodná a priemyselná komora,Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

Program workshopu ako aj prihlášku nájdete priamo na webovej stránke SNOPK:http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/events/odborny-workshop-zakon-o-obaloch-a-zakon-o-odpadoch/?cHash=5f345d04abfa017c52115320343f1767

  • autor:
  • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník