• Úvod
  • Aktuality
  • Novácku chemičku súd priklepol českej firme Via Chem

Novácku chemičku súd priklepol českej firme Via Chem

  • 01.01.2011

Spoločnosť Via Chem získala Novácke chemické závody za 2,2 mil. eur. Ku predaju nováckej chemičky mala výhrady Európska komisia, tá si nárokuje 19,6 milióna eur.

Novácka chemička sa dostala do problémov po tom, ako Európska komisia vlani rozhodla, že NCHZ, ako aj ich bývalá materská spoločnosť 1. garantovaná, budú musieť zaplatiť za kartelové dohody s ďalšími európskymi chemickými spoločnosťami pokutu 19,6 mil. eur.

Podľa komisie totiž v rokoch 2004 a 2007 stanovili ceny a rozdelili si trhy s práškovým acetylidom vápenatým, granulovaným acetylidom vápenatým a granulovaným horčíkom vo veľkej časti Európskeho hospodárskeho priestoru. Novácka firma podala po udelení pokuty návrh na konkurz, čomu súd vyhovel.

Novácke chemické závody

Akciová spoločnosť Novácke chemické závody je dodávateľom chemických surovín pre široké spektrum priemyselných odvetví.

Produkciu chemických výrobkov zabezpečujú výrobné prevádzky troch závodov. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC) a produktov jeho spracovania. Spoločnosť exportuje svoje výrobky do viac ako 50 krajín celého sveta.
Novým majiteľom Nováckych chemických závodov (NCHZ) je česká firma Via Chem. Rozhodol o tom Okresný súd v Trenčíne. Via Chem novácku chemičku získal za 2,2 mil. eur, druhý záujemca, spoločnosť M-Energo ponúkla sumu o 200 tis. eur nižšiu.

Obaja potenciálni kupci predložili ponuky bez záväzku zachovať prevádzku podniku počas piatich rokov. K verejnej súťaži na predaj nováckej chemičky mala výhrady Európska komisia, tá si nárokuje 19,6 milióna eur.

Podmienky medzinárodného tendra však pripravil konkurzný súd prostredníctvom sudcu Michala Fialu. Ten podľa primátora Novák Dušana Šimku nerešpektoval názor veriteľov, ktorí chceli chemičku predávať len za podmienky, že nový majiteľ ju bude prevádzkovať päť rokov po kúpe a v tejto lehote ju ani neprevedie na niekoho iného.


Rozhodnutie súdu

Trenčiansky súd však rozhodol inak, umožnil potenciálnym kupcom predkladať ponuky aj bez tohto záväzku. Podľa Šimku sudca podmienky verejnej súťaže zmenil na návrh minoritného veriteľa s pohľadávkou voči NCHZ vo výške len 650 eur.

Ako pre agentúru SITA uviedol Šimka, súd však podľa neho rozhodol oprávnene, keďže proti jeho rozhodnutiu nikto neprotestoval. Veritelia Poštová banka, spoločnosť NLB faktoring a mesto Nováky hlasovali za predaj chemičky spoločnosti Via Chem. Traja štátni veritelia, konkrétne Fond národného majetku, Slovenská záručná a rozvojová banka a Envirofond SR sa hlasovania zdržali.


Aby ľudia neprišli o prácu

Ako svoj postoj pri hlasovaní odôvodnil primátor Novák Šimka, "ak by do NCHZ nevstúpil investor, chemička by do pol roka zanikla, nemá totiž prevádzkový kapitál.“ Noví majitelia budú podľa Šimku pravdepodobne racionalizovať, no väčšina zamestnancov o prácu nepríde. "Možný krach fabriky je to najhoršie riešenie,“ skonštatoval. "Mesto Nováky radšej oželie finančné prostriedky, ktoré NCHZ dlžia mestu, ide mi hlavne o to, aby ľudia neprišli o prácu,“ uzavrel Šimka.

Správca konkurzu Miroslav Duračinský bude postupovať v súlade s rozhodnutím súdu, je ním totiž viazaný. "Ponukové konanie sa uskutočnilo presne podľa súťažných podmienok, ktoré boli schválené konkurzným súdom,“ uviedol Duračinský.

  • autor:
  • webnoviny.sk
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník