Napriek kríze, dobré vyhliadky predaja vstrekolisov

Napriek kríze, dobré vyhliadky predaja vstrekolisov

Prinášame Vám štatistické údaje produkcie strojov na spracovanie plastov v celosvetovom meradle a novinky prezentované na veľtrhu K 2010 v oblasti technológií vstrekovania plastov.

 V roku 2008, po troch rokoch nepretržitého rastu svetovej produkcie strojov na spracovanie plastov a gumy,  dosiahla svetová úroveň produkcie novú rekordnú hodnotu, takmer 22 miliárd eur.

Po rekordnom roku 2008, svetová produkcia strojov na spracovanie plastov zaznamenala historický prepad,  v dôsledku zastavenia investícií do nových výrobných kapacít, a celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze. Od tretieho štvrťroka 2008 dramaticky klesali objednávky. Prispel k tomu i opatrný postoj kupujúcich,  takmer vo všetkých odvetviach a predovšetkým zo strany automobilového priemyslu. Na konci roka 2009 svetová produkcia dosiahla takmer 17 miliárd eur, čo znamenalo viac než 20 percentný  prepad voči  roku 2008.
 
 
V roku 2009 Čína vytlačila prvý krát Nemecko z postu svetového producenta č. 1. Výkonnosť Číny zostala totiž stabilná, takže jej  podiel na celkovej svetovej produkcii vzrástol z 19,1 až na 23,5 percenta. Od roku 2004, keď bol podiel Číny na svetovej produkcii 11,4 percenta,  Čína neustále svoj podiel zvyšuje. 

Situácia v obchode strojov na spracovanie plastov sa v celosvetovom meradle za prvých päť mesiacov roku 2010 zlepšila, očakáva sa nárast o 11 percent za celý rok 2010. Nemeckí  výrobcovia strojov na spracovanie plastov a gumy očakávajú dvojciferný nárast predaja  i v roku 2011.

Už zavedené západoeurópske a americké trhy sa stali v posledných rokoch pre stroje na spracovanie plastov  nasýtenými.  Okrem toho, na cenu citlivé štáty východnej Európy, Ruska a Blízkeho východu sa stali cieľovými trhmi pre dovozcov strojov z Ázie.  Dodávatelia európskych strojov preto čelia intenzívnejšej hospodárskej súťaži a zameriavajú svoju  pozornosť naopak,  na rozvíjajúci sa ázijsky trh.

Taboľľka produkcie strojov na spracovanie plastov

Zdroj: VDMA/national statistical offices


Zdá sa , že neexistuje limit v technických možnostiach vstrekolisov. Posúďte sami. Prinášame Vám v skratke niektoré novinky z pohľadu firiem , ktoré boli predstavené na veľtrhu K v Dusseldorfe (v abecednom poradí).
 

ARBURG

Společnost Arburg predstavila na veletrhu K 2010 mnoho inovativních řešení zaměřených nejen na účinnější výrobu vstřikovaných dílců.  Odezva na tyto komplexně pojaté novinky – např. vysoce výkonného hybridního vstřikovacího stroje Allrounder 920 H, servoelektrického integrovaného odnímače vtoků a “Set-up Asistenta” nového modulu řídicího systému Selogica – byla mimořádně kladná.
“Samostatná výstavní plocha nám umožnila impozantně zvýraznit náš unikátní, uživatelský příjemný řídicí systém Selogica,” říká výrobní ředitel Herbert Kreibühler a dodává: “Díky vlastnímu intenzivnímu vývoji a jeho implementaci do našeho řídicího systému průběžně nastavujeme vysoké standardy pro celé výrobní odvětví plastikářského průmyslu.“ Spolu s novým modulem “Set-up Asistent“ byly další důležité novinky zajišťující ochranu produktu – např. programování šestiosého robotického systému přes uživatelské rozhraní Selogica – ukázány v reálném provozu a detailně návštěvníkům našimi odbornými pracovníky vysvětlovány.

ak
Inovace z Lossburgu zaujaly odborníky z celého světaENGEL (Mastex s.r.o. , distribútor pre SR)

V súlade s firemným sloganom "Inject the Future - efektívne, spoľahlivo, inovatívne " vystavil ENGEL na veľtrhu K 2010 v Düsseldorfe, Nemecko od 27. októbra do 03.11.2010 kľúčové technológie a inovácie z jednotlivých priemyselno-špecifických odvetví. Na ploche 1.272 m² firma ENGEL vystavila jedenásť exponátov, ktoré jasne ukazujú jej kompetencie v oblasti automobilového priemyslu, technickom lisovaní, balení, teletronike a medicíne.

Prezentácia firmy ENGEL na tohtoročnom veľtrhu K 2010 v Düsseldorfe bola zameraná najmä na používanie energeticky úsporných systémov. ENGEL sa opäť pre svojich zákazníkov prezentoval ako spoľahlivý partner s účinnými technológiami a inovatívnymi riešeniami. Na veľtrhu bolo celkovo možné vidieť 20 strojov ENGEL: 11 vstrekovacích lisov na vlastnom stánku v hale 15 (stánok č. B42 a C58) a 9 vstrekovacích lisov na stánkoch partnerov firmy ENGEL. Hovorí sa o pôsobivom preukázaní systémových právomoci firmy ENGEL ako výrobcu vstrekovacích lisov. A to vo všetkých odvetviach priemyslu.

Zaujali najmä nasledovné exponáty:

ENGEL automotiv

Na vstrekovacom lise ENGEL duo 2050/500 pico predstavila firma ENGEL výrobu  vstrekovaného štruktúrneho dielu zosilneného vystuženými  organickými vrstvami. ENGEL túto metódu demonštroval pri výrobe stĺpika riadenia  z PA v kompletnej výrobnej bunke s využitím dômyselnej automatizácie s tromi manipulátormi. Táto konkrétna aplikácia je revolučná z hľadiska ľahkosti dielu, nakoľko umožňuje náhradu oceľových a hliníkových plechov tenkými organickými vrstvami. Tieto pozostávajú zo špeciálnej tkaniny zo sklenených alebo uhlíkových vlákien, ktoré sú definované orientované a nachádzajú sa v matrici z PA alebo PP. Projektovými partnermi pre tento exponát boli v oblasti výroby formy firma Siebenwurst / Nemecko a dodávateľom materiálu bola firma Bond Laminates / Nemecko.

E1 

Obrázok č.1: Rozšírenie série manipulátorov ENGEL Viper na veľkosti 6, 12, 20 a 60 

 

ENGEL packaging

Na vstrekovacom lise ENGEL e-motion 740H/440M/280 T cube bola demonštrovaná výroba túb vrátane ich uzáveru z PP na  4-násobnej forme. Výroba bola zabezpečená otáčaním formy v horizontálnej rovine a prísuvným vstrekovacím agregátom na pohyblivej upínacej doske. V prvom cykle boli vyrobené tuby, v druhom na ne nastreknuté uzávery  - všetko v jednom kroku. Vstrekovací lis bol vybavený In-Mould-Labelling systémom. ENGEL predstavil tento výrobný systém, vyrábajúci kompletné, dekorované tuby s uzávermi na plne elektrickom vstrekovacom lise ako absolútnu svetovú novinku..

E2 
Obrázok č.2: Výroba túb s uzávermi v jednom kroku  HAITIAN ( Mapro s.r.o. , distribútor pre ČR , SR)

Tak,ako už tradične sa i v tomto roku Mapro zúčastnilo najväčšieho svetového plastikárského veľtrhu K-Messe v nemeckom  Düsseldorfe. Z hľadiska už skôr zmieňovaných zmien, bol novým na výstavisku  naším domovským pôsobiskom po takmer  20-rokoch stánok spoločnosti HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITITED. Spoločnosť, ktorá  zaberá na svetovom trhu v predaji vstrekovacích strojov na plasty takmer 1/3. Veľkou novinkou bolo predstavenie nového, plne elektrického bezstĺpového stroja rady Mercury, zkonštruovaného a vyrobeného firmou ZHAFIR PLASTICS MACHINERY, nemeckou pobočkou spoločnosti  HAITIAN v Európe. Technické riešenie stroja vyvolalo  nebývalú odozvu, nielen u zákaznických návštev, ale i u našej konkurencie, ktorá bola podľa  firemných kravát ľahko identifikovateľná. Veľmi príjemné bolo i zistenie , že počet českých a slovenských zákazníkov sa každé 3 roky na tejto výstave významne.zvyšuje.

Pre Mapro to bol taktiež významný krok. Po našej  tohtoročnej zámernej absencii na strojárskom veľtrhu v Brne, sa  potvrdil  predpoklad, že všetko významné sa bude odohrávať až v Düsseldorfe. Táto domienka bola potvrdená 8 objednanými plne elektrickými strojmi typu Venus, v tonážach od 60 do 410t. To bol výsledok doslova nad očakávanie.

mapro 
  KRAUSMAFFEI (Kuboušek s.r.o.,  distribútor pre ČR , SR)

Na letošní K-show představil KraussMaffei výsledky nového směru vývoje výrobních technologií pod označením Technologie³.  Technologie³ spojuje vstřikování, extruzi a PUR – tři hlavní pole z vlastní produkce do výrobních zařízení. Názorným příkladem byl plně elektrický, energeticky hospodárný lis řady AX v kombinaci s PUR-vysokotlakou dávkovací stanicí RimStar Nano pro výrobu kompletního LED svítidla. Dále KraussMaffei prezentoval nový výrobní proces pro komplexní nahrazení dynamicky namáhaných strukturálních dílů automobilu plastovým výliskem. Velký ohlas jsme zaznamenali u našich světových novinek. Technologie Colorform vytvářející lesklé barevné povrchy v uzavřené formě a dále u výrobní buňky Cleanform EX se sterilním prostředím, která umožňuje zákazníkům efektivnější výrobu bez dodatečných nákladů na sterilizaci. Pozitivní zpětná vazba našich zákazníků a návštěvníků dokládá, že jsme dobře připraveni na nadcházející rok 2011.


KM  
  


WITTMANN BATTENFELD

Firma Wittmann Battenfeld představila v oblasti vstřikování novou řadu elektrických vstřikovacích strojů Eco Power v rozsahu 55 – 240 T uzavírací síly. V rámci expozice byly instalovány různé aplikace např. PIM , Variotherm – Technologie BF – MOULDTM aj.
Z oblasti mikro vstřikování byl představen nový kompaktní stroj Micro Power v rozsahu 5 – 15 T uzavírací síly pro vstřikování velmi malých dílů. Tento stroj byl vybaven integrovaným SCARA robotem Wittmann typ W8VS2 a systémem automatické kontroly a vyhodnocení vyrobených dílů. Další novinkou se vrací firma Wittmann Battenfeld do společnosti dodavatelů velkých strojů a to řadou Macro Power uzavírací síly 800 – 1000 T , která se svým konceptem , uspořádáním a konstrukcí řadí mezi stroje s nejmenší zastavěnou plochou  na trhu.
Všechny vstřikovací stroje byly vybaveny integrovanými roboty Wittmann nové 8 - serie , společně s ostatními perifériemi jako jsou sušící zařízení Drymax, temperančními přístroji Temro Plus, mlýny atd. může firma Wittmann Battenfeld nabídnout kompletní technologii vstřikování pod jednou značkou.

W1  
  


WOOJIN SELEX – (Selex s.r.o. , distribútor pre SR)

Woojin Selex predstavil novú série vstrekovacích lisov TH . Juhokórejský výrobca vstrekovacích lisov Woojin Selex (Incheon, Korea), reprezentovaný na slovenskom trhu firmou SELEX, s.r.o. zo Šamorín predstavil na tohtoročnom K Show 2010 svoje novinky, ktoré sa začnú predávať na slovenskom trhu od januára 2011. Woojin Selex predstavil novú radu strojov TH využívajúcu hybridnú technológiu. Okrem zavedenia novej technológie Servo Motive,  nová rada strojov sa vyznačuje aj novou prepracovanou vstrekovacou jednotkou, ktorá zabezpečuje vysokorýchlostný a stabilný proces vstrekovania. Uzatváracia jednotka prešla kompletným redizajnom a bola navrhnutá nová pohyblivá doska bez vedenia v hornej časti dosky. Táto konštrukcia zabezpečuje optimálne rozloženie uzatváracej sily a tým zabezpečuje plnenie najvyšších nárokov na vstrekované výrobky.

W1 
Woojin Selex TH - S   

w2 
Uzatváracia jednotka pre stroje série TH  

W3 
  

  • autor:
  • red.
  • Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s.

    Veletrhy Brno, a. s., sú najvýznamnejšie veľtrhy v strednej Európe. Ich hlavnou činnosťou je organizovanie veľtrhov a výstav.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník