MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly

MOLDFLOW MPI od Resinex – výhoda pro Vaše formy a díly

Výrazné snížení nákladů! Nyní, pokud nakupujete materiál od firmy Resinex, můžete získat další výhody díky jednomu z nejlepších nástrojů pro analýzu a optimalizaci plastového dílu i vstřikovací formy. Tato služba je pro zákazníky firmy Resinex (v závislosti na přiměřenosti a materiálových požadavcích) zdarma jako doplňkový servis k dodávkám plastů.

Moldflow MPI nabízí:

- Včasné zjištění problému

- Optimalizaci vstřikovací formy

- Optimalizaci tvaru výlisku

- Kompletní optimalizaci výrobku

 

Moldflow  
  

MPI – Flow simuluje fáze plnění a dotlaku vstřikovacího cyklu a analyzuje tokové chování taveniny termoplastu, takže pomůže zajistit efektivní výrobu kvalitního výlisku bez studených spojů, propadlin či vzduchových bublin.

 

MPI – Cool umožňuje optimalizovat formu, její tvar a tvar chladících okruhů tak, aby se dosáhlo stejnoměrného chlazení výlisku, maximálního zkrácení vstřikovacího cyklu, odstránění deformace dílu způsobené nestejnoměrným chlazením a celkového snížení výrobních nákladů.

 

MPI - Warp pomáhá předpovědět smrštění a deformace plastového výlisku způsobené vnitřním napětím vyvolaným vstřikovacím procesem a také způsobené nerovnoměrným tlakem formy na výlisek. MPI-Warp zjistí příčinu deformace, identifikuje za jakých podmínek se deformace projeví a umožní optimalizaci tvaru formy a výlisku, použitého plastu a vstřikovacích parametrů ještě předtím než se započne se stavbou formy.

Moldflow  
  

MPI – Fiber předpovída orientaci vláken ve výlisku při zpracování plněných plastů a tím i výslednou pevnost výlisku. Je také důležité poznat a kontrolovat orientaci vláken u plněných materiálů pro snížení rozdílů smrštění v různých směrech a tím minimalizovat deformace výlisku.

 

MPI – Shrink analyzuje smrštění polymeru na základě zvolených vstřikovacích parametrů a zvoleného plastu a nabízí věrohodnou předpověď lineárního smrštění nezávisle na analýze deformace.

Více informací o této službě a dodávaných materiálech najdete na www.resinex.cz, www.resinex.sk nebo www.resinex.com.

  • autor:
  • Ing.Jakub Hrdina
  • RESINEX Czech Republic s.r.o.

    RESINEX Czech Republic s.r.o.

    Termoplasty, elastoméry, aditíva, kompaundácia a recyklácia plastov, komoditné plasty, konštrukčné plasty, bioplasty, špeciálne plasty, kompaundy plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník