Kurt Bock sa stane novým predsedom predstavenstva BASF

  • 03.06.2010

Dozorná rada spoločnosti BASF SE za nástupcu Dr. Jürgena Hambrechta ako predsedu predstavenstva vymenovala Dr. Kurta Bocka (51).

Zastupujúcim predsedom predstavenstva sa stane Dr. Martin Brudermüller (49). Obe vymenovania nadobudnú účinnosť na konci valného zhromaždenia 6. mája 2011. „Kurt Bock prevezme vedenie BASF ako podnikateľ  s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Spoločne so svojimi kolegami z predstavenstva a globálnym tímom BASF bude naďalej pokračovať v úspechu BASF“, zdôraznil Dr. h.c. Eggert Voscherau, predseda dozornej rady BASF SE. O obsadení ďalších nástupcov v predstavenstve BASF SE rozhodne dozorná rada začiatkom roka 2011.

  • autor:
  • BASF
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník