Jedinečný typ školenia v odbore vstrekovanie plastov

  • 16.02.2012 - 17.02.2012 | Považská Bystrica | Slovensko
Naše školenie zrozumiteľnou formou zoznamuje účastníkov s : - plastovými materiálmi a systematikou ich rozdelenia - jednotlivými stupňami procesu vstrekovania a ich vplyvom na kvalitu výrobku - odlišnosťami pri spracovaní jednotlivých typov materiálov - metodikou odhalenia, predchádzania a odstránenia chýb

Výsledkom školenia je efektívny prístup pracovníkov pri spúšťaní nových zákaziek a rýchlejšie, systematické odstraňovanie nedostatkov vo výrobe, čo vedie k zvýšeniu produktivity, nižšej nepodarkovosti a väčšej istote vo výrobnom procese.

 školenie je určené pre:

-        technológov

-        kontrolórov výroby

-        majstrov

-        zoraďovačov vstrekolisov

-        všetkých, ktorí chcú porozumieť procesu vstrekovania plastov

 

 

Tento typ školenia už niekoľko rokov úspešne prezentujeme v Čechách i na Slovensku.

Všetky témy sú interaktívne prepojené s praxou. Lektori aktívne pracujú s poslucháčmi a prednášané učivo aplikujú na prax. Tým je zabezpečená pochopiteľnosť témy a aktuálny prínos pre účastníka.

Školenie je dvojdňové(2 krát 8 hodín vrátane prestávky na obed a dvoch prestávok na občerstvenie).

 

V cene školenia je zahrnutý obed a 2x občerstvenie denne. Cestovné a ubytovanie si hradí účastník sám.

Cena závisí od počtu zamestnancov, ktorých vyšle firma:

1 – 2 zamestnanci – 240€/osobu a školenie

3 – 4 zamestnanci – 225€/osobu a školenie

5 – 10 zamestnancov – 215€/osobu a školenie

 

Miesto  konania:    

Hotel Podhradie

Považské Podhradie 250

017 04 Považská Bystrica

 

Termín školenia:             16.-17. 2. 2012

 

Keďže počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku čím skôr na mailovú adresu simulplast@simulplast.skObratom dostanete potvrdenie objednávky.

 

 

 

Agenda školenia

 

 

1. Chémia a štruktúra plastov – základné princípy rozdelenia plastov a ich vlastnosti

2. Princípy procesu vstrekovania– analýza významu jednotlivých fáz procesu vstrekovania

3. Vtoky a vtoková sústava – vysvetlenie ich dôležitostina kvalitu výrobku

4. Sušenie – príprava plastov na spracovanie

5. Chladenie – temperačná sústava - jej možnosti a nároky

6. Materiálový list – vysvetlenie pojmov, čo dôležité prinášajú spracovateľovi

7. Plniva a aditíva– prečo sa do plastov pridávajú a ako ovplyvňujú spracovanie plastov

8. Chyby plastových výliskov a ich odstránenie – metodológia definície príčin chýb a ich odstránenie

9. Praktické ukážky zo simulácií tečenia plastov vo forme programom Moldex3D – predikcia a riešenieproblémov pomocou počítačovej simulácie.


Prihláška na školenie:

 

Firma: .................................................................................

Prihlasujeme záväzne na školenie pre technológov, majstrov a nastavovačov v ........... dňa 16-17.2.2012 nasledujúcich pracovníkov

 

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

 

Súčasne súhlasíme s vyúčtovaním účastníckeho poplatku  za každého prihláseného pracovníka a pripájame fakturačné údaje.

Fakturačné údaje SimulPlast s.r.o., Na letisko 28,058 01 Poprad, IČO 46266356, DIČSK2023305383

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník