INTERNATIONAL BUSINESS DAY 2024

International Business Day 2024, medzinárodné kooperačné podujatie pre slovenské malé a stredné firmy, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), odbor Národný projekt, sa uskutočnilo 30. mája 2024 v Bratislave.

Tento rok sa podujatia INTERNATIONAL BUSINESS DAY 2024 zúčastnilo 80 spoločností so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, energetiku, stavebníctvo, ekológiu a informačné a komunikačné technológie. Zastúpenie na IBD mali krajiny: Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Rumunsko a Ukrajina.
Vopred pred podujatím bolo naplánovaných viac ako 280 B2B rokovaní, ale napokon sa konalo viac ako 500 B2B stretnutí počas celého dňa.
  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník