General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš

General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 40 tisíc ton PET odpadu, predovšetkým PET fliaš, z čoho sa asi 40 % aj vyzbiera. Väčšinu vyzbieraných PET fliaš - cca 12 000 ton ročne, zhodnotí najväčší domáci spracovateľ General Plastic s. r. o., Kolárovo. Firma v súčasnosti patrí k jedným z najväčších spracovateľov PET fliaš a výrobcov PET predliskov v strednej Európe. Od roku 2010 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj o výrobu PET predliskov pre výrobcov vína, nealkoholických nápojov a olejov, recykláciu a výrobu LDPE zmršťovacej fólie. Začína sa zaoberať aj recykláciou polyetylénu (PE). Informoval o tom riaditeľ General Plastic, Peter Krasnec.

,,Recyklačný proces PET fliaš je podľa medzinárodných štandardov a prebieha na troch technológiách s celkovou kapacitou 2,5 tony za hodinu. Výsledným produktom recyklácie PET fliaš je poloprodukt, tzv. praná vločka, ktorá sa môže odpredať samotná, alebo sa použije na výrobu regranulátu. Spracované vločky sa dajú zúžitkovať pri výrobe finálneho výrobku tak na priemyselné, ako aj na potravinárske účely. Napríklad ako obalový materiál z PET fólie, na výrobu preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové PET fľaše, výrobu viazacích pások, alebo v textilnom priemysle na ťahanie vláken. Časť produkcie PET vločiek používa firma aj vo vlastnej výrobe predliskov“, konštatoval P. Krasnec.

Dodal, že spoločnosť General Plastic s. r. o. bola založená v máji 2002 s cieľom zabezpečiť recykláciu PET fliaš na území Slovenskej republiky, pôvodne ako SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r. o., Kolárovo. Na vybudovanie moderných recyklačných kapacít dostala firma aj dotácie z Recyklačného fondu. Závod spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Kolárovo na rozlohe 3,5 ha.

,,Naša spoločnosť vykupuje fľaše roztriedené podľa farby na transparentné, modré, zelené a olejové. Zároveň však vykupuje aj všetky druhy zmiešaných farieb, tie sa delia na ružovo-hnedé a ostatné farby ako čierna, oranžová, červená, zlatá a pod. Cena sa stanovuje na základe mesačných objednávok na sklade dodávateľa a General Plastic zabezpečuje sama vlastnú alebo externú dopravu. Z toho dôvodu by mali byť PET fľaše spracované do formy balíkov, aby bola uľahčená preprava materiálu“, vysvetlil P. Krasnec.

Popis PET recyklačného procesu
 
PET plastový odpad sa po preprave do závodu v Kolárove najprv triedi na PET fľaše a ostatný PET odpad. PET fľaše sa ďalej separujú na dotrieďovacích linkách podľa farby na transparentné a farebné (zvlášť zelené, modré a ostatné farby). Nasleduje ich spracovanie, ktoré prebieha v spoločnosti v nepretržitej prevádzke v troch procesoch: Drvenie, pranie a regranulácia.
Drvenie PET fliaš sa uskutočňuje na piatich drvičkách s celkovou kapacitou 2 200 kg/hod. Pranie drvených vločiek - čistenie podrveného PET - prebieha v dvoch veľkokapacitných práčkach, s celkovým výkonom 2 200 kg/hod. Používa sa pritom horúca voda s chemickými detergentami. Regranulácia je posledným krokom spracovania, pri ktorom sa čistá drvina dostane do regranulátora, kde pri teplote 280 °C a tlaku 160 bar, sa spracuje na regranulát vo forme amorfnej.
Táto forma regranulátu môže slúžiť ako surovina pre textilný priemysel na výrobu vláken. Vychádzajúci granulát má teplotu približne 120 °C. Teplota granulátu v nasledujúcom procese kryštalizácie musí byť udržovaná na 120 °C. Konečnou fázou je proces SSP (polykondenzácia v pevnej fáze), prebieha kontinuálne a využíva opäť zvyškové teplo z procesu kryštalizácie, ale teplota sa pri ňom musí zvýšiť na 220 °C. Týmto procesom sa dosahuje zvýšenie viskozity (hodnoty IV). Tento proces je nevyhnutný pri recyklácii bottle-to-bottle (z fľaše fľaša). Proces zvyšovania viskozity (IV) sa dá riadiť pomocou doby, po ktorú materiál podlieha SSP v reaktore.

Výroba regranulátu

 
Regranulát môže byť amorfný, alebo kryštalický. Amorfný vzniká pri teplote 280 °C a tlaku 160 bar ako posledný krok recyklácie, potom, ako sa čistá drvina dostane do regranulátora. Táto forma regranulátu môže slúžiť ako surovina pre textilný priemysel na ťahanie vlákna.
Ďalší postup je kryštalizácia, ktorá je súčasťou polykondenzácie. Pri teplote 200 °C a tlaku 0 bar materiál dostane konečnú formu a požadovanú kvalitu. PET, spracovaný v Kolárove, sa dá zúžitkovať pri výrobe finálneho výrobku tak na priemyselné, ako aj na potravinárske účely (napr. obalový materiál z PET fólie, výroba preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové PET fľaše alebo v textilnom priemysle na ťahanie vlákna.)

Výroba PET predliskov
 
PET predlisok je určený pre výrobu fliaš hlavne pre potravinárske účely, ďalší spôsob použitia je vhodné konzultovať s výrobcom. PET predlisky - bezfarebné i farbené, sú určené na vyfukovanie fliaš určených pre priamy styk s vodnými, kyslými, mliečnymi, tukovými potravinami a alkoholickými nápojmi (do 50 % objemu etanolu) pri teplotách do 40 °C. Základnou surovinou pre výrobu PET predliskov je polymér polyetyléntereftalátu (PET). Pre výrobu predliskov na potravinárske účely, použité polyméry spĺňajú požiadavky kladené na plastové materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Recyklácia LDPE fólie
 
Popri výrobe LDPE je spoločnosť General Plastic schopná zabezpečiť aj samotnú recykláciu fólie, a to do formy regranulátu, ktorý sa následne používa späť do výroby fólie.

Výroba LDPE fólie
 
Zmršťovacia LDPE fólia je vhodná na balenie minerálnych vôd, múky, iných skupinových balení, prípadne na iné využitie (napr. v poľnohospodárstve). V Kolárove sú schopní vyrábať fóliu vo forme jednovrstvového pásu do šírky 2,0 metra, polhadicu do šírky 4,0 metra, alebo hadicu, respektíve záložkovú fóliu taktiež do obvodu 4,0 metra. Všetky typy fólie sa môžu vyrábať v hrúbke od 20 do 100 mikrometrov. Fólia tak môže byť pripravená z receptúry pozostávajúcej až z 5 zložiek, takže je možné presne nastaviť kvalitatívne parametre výsledného produktu, prípadne fóliu aj dofarbiť. Kapacita tejto technológie v Kolárove je cca 150 ton/mesačne.


 • autor:
 • archív General Plastics s.r.o


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník