Exkurzia v tréningovom centre pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov

Exkurzia v tréningovom centre pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov

SPK, v rámci svojich aktivít v spolupráci s MAPRO SLOVAKIA, spol. s r.o. a spoločnosťou A-OMEGA, s.r.o. zorganizoval 11.6.2009 exkurziu do tréningového centra pre prípravu nastavovačov a operátorov vstrekolisov. Bola orientovaná na získanie informácií o všeobecnom a špecifickom vzdelávaní v oblasti vstrekovania plastov, spoznanie vzdelávacích priestorov a technického zabezpečenia pre praktickú prípravu.

Účastníkmi boli podniky z Priemyselného parku v Nitre, z Topolčian a Galanty a niekoľko podnikov aj z východu Slovenska, ktoré plánujú vzdelávanie pre svojich zamestnancov. Po úvodnom programe pre všetkých účastníkov, kde boli odbornými lektormi predstavené možnosti, aké školiace centrum vo vzdelávaní má, exkurzia pokračovala priamo v priestoroch praktickej výučby. Tu sa už lektori venovali zástupcom jednotlivých firiem, odpovedali na konkrétne odborné otázky, riešili organizačné zabezpečenie vzdelávania, atď.  Na trhu ďalšieho vzdelávania v SR v súčasnosti tento typ vzdelávania ,ktorý poskytuje základné vedomosti budúcim nastavovačom alebo operátorom chýba. V rámci programu exkurzie vystúpil aj riaditeľ odboru zamestnanosti Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, ktorý poskytol zástupcom firiem informácie o čerpaní finančných prostriedkov, prostredníctvom Národného programu XI. A-OMEGA, s.r.o. už od roku 2006 pripravila prostredníctvom uvedeného programu na trh 32 nastavovačov a 32 operátorov. Títo absolventi boli zamestnancami firiem z rôznych regiónov Slovenska. 
  • autor:
  • spk
  • A-OMEGA, s.r.o.

    A-OMEGA, s.r.o.

    Personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť. Zabezpečuje odborné /akreditované/ vzdelávanie pre nastavovačov a operátorov vstrekolisov. Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník